“กาแฟเทพเสด็จ”เชียงใหม่ ซีพีรีเทลลิงค์-ไทยเบฟเหมาซื้อ

“ประชารัฐเชียงใหม่” หนุนผลิตกาแฟ “ดอยสะเก็ด-อมก๋อย-แม่วาง” นำร่องวิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด พื้นที่ปลูกกาแฟแหล่งใหญ่เกรดพรีเมี่ยม ลุยปั้นแบรนด์ “กาแฟเทพเสด็จ” กลุ่มซีพีรับซื้อผลผลิตปีนี้ทั้งหมดไปขายในร้านกาแฟไฮเอนด์ เล็งป้อนผลผลิตให้ร้านกาแฟหรู “So asean” ของไทยเบฟ พร้อมกระจายผลผลิตสู่ร้านกาแฟในเชียงใหม่-กรุงเทพฯ

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การดำเนินงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ จำกัด ขณะนี้คณะกรรมการได้วางแผนส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผลผลิตกาแฟของตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกกาแฟแหล่งใหญ่และมีคุณภาพดีมาก มีพื้นที่ปลูกรวมกว่า 2,000 ไร่ พร้อมทั้งเตรียมสร้างแบรนด์กาแฟ “เทพเสด็จ” ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทประชารัฐฯเชียงใหม่ ก็เตรียมพัฒนาและส่งเสริมกาแฟในพื้นที่อำเภออมก๋อยและแม่วาง ควบคู่กันไปด้วย

นางชาลอต โทณวณิก กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ จำกัด กล่าวว่า แผนงานของบริษัทประชารัฐฯเชียงใหม่ ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้คือ การสนับสนุนส่งเสริมผลผลิตกาแฟของตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด โดยนำร่องสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน ที่ได้ร่วมอบรมกับบริษัทซีพี รีเทลลิงค์ (CP Retailink) ผลการทดสอบสารกาแฟของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน โดยเครื่องมือทันสมัยของซีพี รีเทลลิงค์พบว่า อยู่ในระดับ 86.75 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก และจากการเทสต์รสชาติของกาแฟ ผู้เชี่ยวชาญของซีพี รีเทลลิงค์ ยืนยันว่าเป็นกาแฟระดับพรีเมี่ยม สามารถสร้างแบรนด์เทพเสด็จได้

ทั้งนี้ผลผลิตกาแฟของปี 2559 ซีพี รีเทลลิงค์จะรับซื้อจากกลุ่มวิสาหกิจฯ แม่ตอนทั้งหมด โดยจะนำไปจำหน่ายในร้านกาแฟ ที่เป็นธุรกิจใหม่ล่าสุด เน้นตลาดกลุ่มลูกค้าไฮเอนด์

นอกจากนั้นบริษัทจะมุ่งส่งเสริมการสร้างแบรนด์กาแฟเทพเสด็จให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะสามารถยกระดับสินค้าที่มีคุณภาพดีมากอยู่แล้วให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและยังได้ให้ความสนใจนำกาแฟของตำบลเทพเสด็จส่งไปจำหน่ายในร้านกาแฟ”Soasean”ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของกลุ่มไทยเบฟด้วย ขณะเดียวกัน ทางบริษัทยังมีแนวคิดที่จะเปิดร้านกาแฟภายใต้การดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ด้วย

กาแฟเทพเสด็จ – กาแฟของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม ซึ่งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ จำกัด กำลังสร้างแบรนด์ชื่อว่า กาแฟเทพเสด็จ ป้อนผลผลิตให้กับร้านกาแฟระดับไฮเอนด์

14732351611473235300l

ในส่วนของการสนับสนุนการค้าลำไยของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ตำบลขัวมุงอำเภอสารภีก็ได้นำผู้ซื้อมารับซื้อโดยตรงคือบริษัทเซ็นทรัลฟู้ด รีเทล จำกัด หรือท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นการรับซื้อผลผลิตลำไยพันธุ์อีดอ จำนวนกว่า 10 ตัน หรือกว่า 100,000 กิโลกรัม ในราคากิโลกรัมละ 38 บาท พร้อมทั้งเตรียมแผนส่งเสริมสนับสนุนผลผลิตลำไยในพื้นที่อื่น ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป และอนาคตทางบริษัทมีแผนจะส่งออกลำไย โดยรับซื้อจากกลุ่มเกษตรกรเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีนโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

ด้านนายเดโช ไชยทัพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ จำกัด กล่าวว่า ล่าสุดได้ร่วมหารือกับผู้ประกอบการร้านกาแฟและธุรกิจกาแฟในจังหวัดเชียงใหม่หลายราย รวมถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อร่วมกันพัฒนากาแฟของเชียงใหม่ใน 3 พื้นที่คือ อมก๋อย แม่วาง และดอยสะเก็ด โดยมีเป้าหมายให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการร่วมกันทั้งการส่งเสริมการผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต และการแปรรูป เพื่อนำผลผลิตกาแฟของกลุ่มเกษตรกรไปสู่ผู้รับซื้อโดยตรง ทั้งผู้ประกอบการร้านกาแฟในจังหวัดเชียงใหม่ และร้านกาแฟรายใหญ่จากส่วนกลาง

สำหรับผลผลิตกาแฟของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน เบื้องต้นทางกลุ่มซีพี จะรับซื้อกาแฟกะลาหรือเมล็ดกาแฟแห้งจำนวน 2 ตัน ในราคากิโลกรัมละ 160 บาท เพื่อนำไปจำหน่ายในร้านกาแฟของซีพี