เกษตรกรวัยเกษียณ หัวคิดดีปลูกทุเรียนใช้วิธีเสียบยอด 70 ไร่ โกยเงิน 4 ล้านบาท

ประเทศไทยนับเป็นแหล่งผลิตทุเรียนอับดันต้นๆ ของโลก  เมื่อปี 58 ผลผลิตทุเรียนได้ราว 603,332 ตัน ซึ่งภาคตะวันออก ยกตัวอย่าง จังหวัดจันทบุรี นับว่ามีผลผลิตทุเรียนมากที่สุดในไทย รองลงมา คือ ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามลำดับ

ทุเรียนที่จังหวัดจันทบุรี หรือทุเรียนภาคตะวันออก จะมีผลผลิตออกสู่ตลาด ในเดือนกรกฎาคม –สิงหาคม ส่วนทุเรียนใต้จะออกสู่ตลาด ราวเดือนกันยายน – ตุลาคม

คุณวีรวัฒน์ จีรวงศ์ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร และยังเป็นเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ที่ อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร ประสบความสำเร็จ จากการจำหน่ายทุเรียนเมื่อปีที่แล้ว 90 ตัน โกยรายได้ไปราว 4 ล้านบาท ปี 60 ตั้งเป้า จะมีผลผลิต 120 ตัน รายได้ 5 ล้าน

คุณวีรวัฒน์ เล่าว่า เกิดและเติบโตมาในครอบครัวเกษตรกร คุณพ่อมาซื้อที่ดินที่จังหวัดชุมพร เมื่อปี 2505 จำนวน 100 ไร่ ปัจจุบันซื้อเพิ่มเป็น 200 ไร่ ปลูกทุเรียน 70 ไร่ ปาล์ม 100 ไร่ มังคุด ส้มโชกุน ลองกอง และยังลงทุนสร้างโรงงานแปรรูปผลไม้ด้วยกรรมวิธีฟรีซดายน์ ขายออนไลน์ รายได้แต่ละเดือนนับล้าน

ปัจจุบันคุณวีรวัฒน์ อายุ 65 ปี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เกษตรกรชาย เล่าว่า สมัยยังหนุ่ม เคยทำงานบริษัทยา เงินเดือน 20,000 บาท กระทั่งปี 2530 กลับบ้านเกิดที่ชุมพร มาช่วยที่บ้านทำเกษตร ปลูกทุเรียน ใช้วิธีขุดหลุมเพาะเมล็ด แล้วเสียบยอด ทำให้ได้ต้นพันธุ์ใหม่ๆ เช่น พวงมณี หมอนทอง ก้านยาว

“ผมปลูกทุเรียนด้วยวิธีขุดหลุมเพาะเมล็ด ทำให้ได้ต้นทุเรียนที่รากแข็งแรง และเสียบยอดให้เป็นพันธุ์ต่างๆ การเสียบยอดนี้จะใช้ทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง ต้นทุเรียนจะต้านทานโรคได้ดี จากนั้นนำกิ่งพันธุ์ทุเรียนสายพันธุ์อื่นมาเสียบ นับเป็นวิธีการขยายพันธุ์ทุเรียน ที่สะดวกและทำได้จำนวนมาก ได้ผลดีกว่าวิธีอื่น”

สำหรับพื้นที่ปลูกทุเรียน เกษตร บอกว่า ราว 70 ไร่ ผลผลิตปีที่แล้ว 90 ตัน จำหน่ายราคาหน้าสวน ราคา กิโลกรัมละ 40  บาท  รายได้จากการจำหน่ายทุเรียนปีที่แล้วเกือบ 4 ล้านบาท

ส่วนในปี 60 คุณวีรวัฒน์ ระบุว่า ตั้งเป้า จะผลิตทุเรียนให้ได้ 120 ตัน จำหน่ายในราคาหน้าสวย 50-80 บาท ส่วนรายได้หวังไว้ 5 ล้านบาท