แปลงขยะ เป็นรายได้ “ก้านเครือกล้วย” ส่งขายต่อให้แม่ค้าผลไม้ ตลาดสี่มุมเมือง

ใครเลยจะรู้ ว่าก้านจากเครือกล้วยที่เหลือจากการคัดตัดแต่งแล้ว จะมีค่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกโดยไม่ต้องทิ้ง “ตลาดสี่มุมเมือง” พ่อค้า-แม่ค้า ได้นำเอาเศษขยะอินทรีย์อย่างก้านเครือกล้วยมาประยุกต์ใช้กับวิถีการค้าได้อย่างลงตัว โดยพื้นที่ตลาดค้าส่งแห่งนี้ เขาขายก้านของเครือกล้วยที่นำมาตัดแบ่งออกเป็นท่อนๆ ใส่ถุงพลาสติก ขายถุงละ 20 บาท กลุ่มผู้ซื้อส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าที่จำหน่ายผลไม้อย่าง แผงแตงโม แผงส้มโอ และแผงสตรอเบอรี่  สำหรับแผงแตงโมและแผงส้มโอ จะนำเอาเครือกล้วยมาตัดออกเป็นชิ้นเล็กๆ ตกแต่งปลายให้เฉียง แล้วมาวางไว้ตามมุมต่างๆ รอบกองแตงโมที่เรียงซ้อนกันเป็นรูปพีระมิด วัตถุประสงค์เพื่อบังคับการจัดเรียงสินค้าให้มีสวยงามและกันไม่ให้สินค้าลื่นไหลหรือล้ม

แล้วทำไมพ่อค้า-แม่ค้า เลือกใช้วัสดุเหล่านี้มารองสินค้า ด้วยวิธีจัดเรียงสินค้าหน้าร้านแบบเดิมเขาจะใช้ไม้เนื้อแข็งมาตัดมุมเฉียงในการรองสินค้าที่จำหน่ายหน้าร้าน แต่เนื่องจากองศาของไม้รองไม่เหมาะสมกับการจัดเรียง และต้องเตรียมไม้ขนาดต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพสินค้าในจำนวนมาก ยิ่งสินค้าที่กองไว้หน้าร้านเริ่มมีอายุมากขึ้นเปลือกก็จะนิ่มลง และการใช้ของแข็งมารองทำให้สินค้าเกิดความเสียหาย แต่เมื่อใช้วัสดุธรรมชาติมารองสินค้าทดแทนแบบเดิม ทำให้ปัญหาการจัดเรียงสินค้าหมดไปเพราะสามารถตัดมุมเลือกองศาได้ตามต้องการ

บรรจุสตรอเบอรี่ใส่แพ็กโฟม เพื่อความสวยงาม

อีกทั้งวัสดุเหล่านี้จะเหี่ยวแห้งลงไปพร้อมกับสินค้าที่ใช้รองจึงไม่เกิดความเสียหายด้านการกดทับ ส่วนสตรอเบอรี่จะนำเครือกล้วยมาหั่นเป็นชิ้นๆ สี่เหลี่ยมรองพื้น จัดวางสตรอเบอรี่จำนวน 10 ลูก ใส่ในถาดโฟมเพื่อตกแต่งแพ็กเกจให้สวยงามน่าซื้อ

ที่สำคัญการใช้วัสดุเหล่านี้ถือเป็นการช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยรวม เมื่อทิ้งไปแล้วสามารถย่อยสลายได้เอง เป็นของที่หาได้ง่ายในตลาดใช้แล้วหมดไปหาได้ใหม่ตลอด แต่ถ้ามาสี่มุมเมืองต้องซื้อเท่านั้น เขาไม่ได้แจกฟรี

อยากซื้อ-ขายกล้วย ติดต่อโดยตรงได้ที่ เจ๊อ้อย โทรศัพท์ (081) 702-5139