2 สามีภรรยา ทำไร่นาสวนผสมเกษตรทฤษฎีใหม่ มีเหลือ “กิน แจก แลก ขาย” แถมส่งลูกเรียนจบปริญญาโท 2 คน

คุณต้น สันติคม ศรีเจริญ ศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ตามโครงการ “เรียนฟรี อยู่ประจำ ทำโครงการ” สำเร็จการศึกษา ตั้งปี 2549 เป็นเจ้าของฟาร์มทางจังหวัดชลบุรี  “ศรีเจริญฟาร์ม”

วันนี้สำนึกรักบ้านเกิด งานผ้าป่าที่โรงเรียนหินกองวิทยาคาร ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คิดถึงลุงวัชรินทร์ เขจรวงศ์ ที่เคยสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ สมัยท่าน ผอ.เกรียงศักดิ์  ศิลป์ประสิทธิ์  ได้ข่าวว่าตอนนี้เป็นเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ จึงเรียนเชิญเยี่ยมแปลงไร่นาสวนผสม “เกษตรทฤษฎีใหม่” แปลงต้นแบบ รายได้หลักแสนบาทต่อปี  มีรายได้ รายวัย รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี

ต้น ขับรถยนต์นำหน้า จากปากทางข้างเทศบาลตำบลหินกอง  มีซุ้มประตูบอกว่า “บ้านหนองสระ”  ประมาณ 2 กิโลเมตร เข้าไปถึงไร่นาสวนผสมเกษตรทฤษฎีใหม่ คุณลุงอ่อนสา-คุณป้านิ่มนวล ชุมวัน  สามีภรรยาให้การต้อนรับ ที่บ้านเลขที่ 69 ม.9 บ้านหนองสระ  ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทร.084-8265759 บนพื้นที่ 6-2-0 ไร่ มีซุ้มทางเข้าเตรียมปลูก ฟัก แฟง ถั่วฝักยาว  บวบ แตง

ลุงอ่อนสา เล่าให้ฟังว่า ที่นี่มีการจัดการตามรูปแบบไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชดำริฯ เกษตรทฤษฎีใหม่ 30-30-30-10 ขุดบ่อน้ำขนาด กว้าง 15 เมตร ยาว 20 เมตร ลึก 7 เมตร มีน้ำตลอดทั้งปี บ่อขนาดกว้าง  5 เมตร ยาว 10 เมตร ลึก 7 เมตร อีก 5 บ่อ  มีการเลี้ยงปลา นิล ไน ตะเพียน ปลาจาระเม็ด  ปลาหมอ ปลากะโห้ ปลาดุก  เลี้ยงหมู่ป่า แม่พันธุ์ 3 ตัว พ่อพันธุ์ 1 ตัว มะพร้าวน้ำหอม ไผ่ตงหวาน 106 กอ มะละกอ เพกา มะนาว มกรูด มะขามเทศ ขนุน 60 ต้น ข่า ตะไคร้  พลูกินหมาก พุทรา กล้วย มะม่วง ผักติ้ว ดอกกระเจียว แตงร้าน  เครือหมาน้อย มะระขี้นก เป็ด 50 ตัว ห่าน ไม้ป่าใช้สอยริมรั้ว ยมหอม ยางนา เดินท่องเที่ยวไป สามารถสร้างเงินได้แทบทุกตารางนิ้ว

คุณลุงอ่อนสา-คุณป้านิ่มนวล   สามีภรรยา เดินนำหน้า พร้อมเล่าให้ฟังว่า ปี 2546 เริ่มต้นทำ ขุดบ่อต้องลึกมาก 7-8 เมตร ดินล่างขึ้นมาด้านบน ดินไม่ดี ต้องปรับปรุงดิน ด้วยอินทรีย์วัตถุ ดำเนินกินกรรม คือปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่กินได้ “กิน แจก แลก ขาย” หรือ ปลูกไว้กินเหลือกินจั่งขายเจ้านายมาเก็บเป็นของฝากไผอยากให้เก็บไปกิน อยู่อย่างเอื้ออาทร จุนเจือกันไปของคนทุ่งกุลาร้องไห้  ตนเอง มี ลูก 4 คน รายได้จาก “ไร่นาสวนผสมเกษตรทฤษฎีใหม่” ส่งลูกเรียนหนังสือ จบปริญญาโท 2 คน ปริญญาตรี 2 คน รับราชการ 3 คน ทำงานบริษัทเอกชน 1 คน หลานชาย “ต้น” เขาไปเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  ตามโครงการ “เรียนฟรี อยู่ประจำ ทำโครงการ”   หลาน “ต้น”  สันติคม ศรีเจริญ  จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ  เป็นผู้ให้คำแนะนำมาโดยตลอด ศรีเจริญฟาร์ม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ต้นเป็นเจ้าของ ผู้จัดการ

คุณลุงอ่อนสา-คุณป้านิ่มนวล บอกว่า ที่นี่ คือขุมทรัพย์ที่มีอยู่มีกินตลอดชีวิต  เป็นแหล่งอาหารของชุมชน  วันจันทร์ วันศุกร์ วันเสาร์ เปิดตลาดนัด ชุมชนตำบลหินกอง นำสินค้าทางการเกษตร พืชผัก หน่อไม้ ปลา มะนาว ภายในสวน ไปขาย มีรายได้ ครั้งละ 1,800-2,000 บาท  เฉลี่ยเดือนละ 8,000-10,000 บาท ปีละ 120,000 บาท วันที่ไม่ได้ไปขายตลาด ขายเป็ด ปลา พืชผักหน้าสวน เกิดรายได้ทุกวัน ตนเองทำนาข้าวอีก 70-80 ไร่ ได้ข้าวหอมมะลิ 30-40 ตัน/ปี ขายข้าวได้ 4-5 แสนบาท/ปี  วันนี้ คณะ เกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ เดินทางมาแวะเยี่ยม คณะครู โรงเรียนหินกองวิทยาคาร  มีอาหารจากไร่นาสวนผสมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปลอดภัยจากสาพิษ ล้วนๆ คือ เกษตรอินทรีย์ บอกได้เลยว่า ยินดีมากๆเราภาคภูมิใจของความเป็น คนทุ่งกุลาร้องไห้ ชนะความยากจนด้วย “ศาสตร์พระราชา”