ปลูก-แปรรูปผักเสี้ยนดองขายเป็นอาชีพเสริม รสชาติไม่ธรรมดา ทำตามได้ไม่หวงสูตร

สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ส่งเสริมทายาทเกษตรกรดองผักเสี้ยน กันภูมิปัญญาชาวบ้านสูญหาย

นายวิระศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ได้จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านการเกษตรในสถานศึกษา กลุ่มยุวเกษตรกรรุ่นที่1/2560 โดยร่วมกับโรงเรียนวัดโคกยาง ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ มีนักเรียน 150 คน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกร มีชุมชน ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งครั้งนี้นางมณฑา นบนอบ เกษตรกรผู้ดองผักเสี้ยนสูตรดั้งเดิมที่ขึ้นชื่อของตำบลโคกยางเป็นผู้ถ่ายทอด เพื่อให้ทายาทเกษตรกรได้มีความรู้ด้านการเกษตรสามารถช่วยงานในครอบครัวหรือยึดถือเป็นอาชีพต่อไปได้ในอนาคต ผลผลิตที่ได้นำไปจำหน่ายยังตลาดเกษตรจังหวัดในราคาถุงละ 20 บาท รายรับที่ได้นำมาแบ่งปันเป็นรายได้ระหว่างเรียนและส่วนหนึ่งเข้ากองกลางเพื่อกิจกรรมโรงเรียน ในอนาคตได้เตรียมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อต่อยอดการตลาด 

ด้านนางมณฑา นบนอบ เกษตรกรบ้านโคกยาง ต้นแบบในการปลูกผักเสี้ยนเป็นอาชีพได้กล่าวว่า จะใช้เวลาว่างจากการทำสวนเช่น ปลูกพริกแดง ถั่วฝักยาว ผักเสี้ยน มาถ่ายทอดวิธีการดองผักเสี้ยนสูตรดั้งเดิมพื้นบ้านให้กับเด็กนักเรียน การปลูกผักเสี้ยนควรใช้พื้นที่แปลงขนาดกว้าง 1 เมตร  ยาว 3 เมตร จำนวน 1- 4 แปลง ถ้าปลูกมากเกินไปจะมีปัญหาในการจัดการผลผลิต ซึ่งการดองผักเสี้ยนขายนั้นตนทำเป็นอาชีพเสริมขายตามบ้าน ตลาดและขยายขึ้นเรื่อยๆ  ในแต่ละครั้งทำจำหน่าย 20-30 ถุง

ผักเสี้ยนที่นำมาดองให้รสชาติอร่อยเป็นที่ติดใจของลูกค้าจะเป็นผักเสี้ยนพื้นบ้านชนิดต้นแดงใบเขียวและต้นแดงใบแดง หลังปลูกประมาณ 45 วันจึงนำมาดอง เคล็ดลับความอร่อยที่ถ่ายทอดให้กับทายาทเกษตรกรคือให้ใช้ผักเสี้ยนจากแปลงที่มีความชื้นเพียงพอ หรือมีการรดน้ำเป็นประจำและใช้ที่เก็บมาจากแปลงใหม่ๆ เนื่องจากผักเสี้ยนในแปลงที่ขาดน้ำจะแกร็นและผักเสี้ยนที่เก็บมาแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เหี่ยวเป็นเวลานาน ถ้านำมาดองจะเหนียวเวลารับประทานจะไม่กรอบอร่อย

เทคนิคการดองให้ได้คุณภาพดีคือพลิกผักทุกวันเพื่อให้ได้รสชาติดีสม่ำเสมอ อัตราส่วนผักเสี้ยน 1 กิโลกรัม น้ำสะอาด 2 ลิตร เกลือ 3 ช้อนโต๊ะ น้ำตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะหรือน้ำตาลปึก 1 ขีด การดองผักเสี้ยนที่สำคัญคือเกลือต้องถึง

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ โทร.075-652-288