น้อยหน่า“เพชรปากช่อง”ผลโต เนื้อหนา รสหวาน ราคาดี เก็บผลผลิตได้ปีละ 2 รุ่น

น้อยหน่าพันธุ์ “เพชรปากช่อง” เกิดจากการผสมระหว่าง พันธุ์เซริมัวย่า (cherimoya x หนังครั่ง) x หนังเขียว มีลักษณะต้นใหญ่และสูงกว่าน้อยหน่าพันธุ์ทั่วไป ใบเป็นรูปหอกสีเขียวเข็ม ต้นพุ่มโปร่งปานกลาง ดอกใหญ่ ผลเป็นรูปหัวใจ ผิวค่อนข้างเรียบ ร่องตาตื้นคล้ายน้อยหน่าหนัง ผลอ่อนสีเขียวเข้ม เมื่อแก่จัดจะมีสีเขียวอ่อนถึงขาวนวล ผลไม่แตกเมื่อแก่ เปลือกบางลอกออกจากเนื้อได้เมื่อสุกจัด เนื้อเหนียวคล้ายน้อยหน่าหนัง  หลังจากปลูกอายุ 2 ปี จะเริ่มให้ผลผลิตเต็มทีและเพิ่มขึ้นทุกๆปี

น้อยหน่าพันธุ์ “เพชรปากช่อง” มีจุดเด่นที่น่าใจอย่างหนึ่งก็คือ เมื่อปลูกไปนานปีก็จะยิ่งให้ผลผลิตที่เพิ่มพูนมากขึ้น คุณสุรพลบอกว่า การปลูกน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่องในปีแรกจะให้ผลผลิตไม่เกิน 3 ลูก ต่อต้น ปีที่ 2 ก็จะให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 10 -15 ลูกและจะเพิ่มขึ้นทุกๆปี เรียกว่าปลูกครั้งเดียวสามารถที่เก็บผลผลิตได้นานนับ 10 ปี ถ้าหากดุแลรักษาให้ดีๆ

แปลงน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง

สำหรับพื้นที่แหล่งผลิตน้อยพันธุ์เพชรปากช่องที่มีคุณภาพและมีพื้นที่การปลูกมากที่สุดในประเทศไทย  คงจะหนี้ไม่พ้นพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอปากช่อง ซึ่งบริเวณนี้มีสภาพดินแดงหรือดินชุดปากช่องเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่องมากที่สุด ผลผลิตที่ออกมานั้นจะมีขนาดใหญ่ มีเนื้อมาก เมล็ดเล็กและรสชาติหวานจัด ที่สำคัญราคาขายผลผลิตจากสวนเกรดเอ ที่มีน้ำหนักผลประมาณ 1 กิโลกรัมขึ้นไป สามารถขายได้กิโลกรัมละ 100 บาทโดยเฉพาะผลผลิตที่มาจากสวนของคุณสุรพล พลแก้ว

คุณสุรพล พลแก้ว อายุ 43 ปี อยู่บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 10 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปลูกน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่องทั้งหมด 240 ไร่ เริ่มต้นจาก 40 ไร่ก่อน แล้วขยายเพิ่มอีก 200 ไร่ หลังจากปลูกไปแล้ว 2 ปี

คุณสุรพล พลแก้ว กับแปลงน้อยหน่าเพชรพันธุ์ปากช่อง

คุณสุรพลเลือกซื้อกิ่งพันธุ์มาจากเพื่อนชาวสวนที่ปากช่องด้วยกันเองนำมาปลูก โดยหลุมที่ใช้ปลูกมีความกว้าง ยาว และลึก 40 เซนติเมตร หลังจากขุดหลุมเสร็จก็นำปุ๋ยคอกเก่าใส่ลงไปหลุมๆ ละครึ่งบุ้งกี๋ จากนั้นเอาเดินที่ขุดขึ้นมาลงไปคลุกเคล้ากับปุ๋ยคอกเก่า หลังจากนั้นก็ปลูกน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่องลงไป จนเต็ม โดยมีระยะปลูกห่างกันประมาณ 4×4 เมตร ต้น

สาธิตการห่อผลน้อยหน่า

เมื่อปลูกน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่องไปได้ 3 เดือน จะตัดยอดให้ต้นมีความสูงจากพื้นดินประมาณ 30 เซนติเมตร เมื่อตัดเสร็จต้นน้อยหน่าจะมีการแตกตาข้างออกมามาก จะเลือกเฉพาะกิ่งที่สมบูรณ์และไม่ชิดกันไว้ ประมาณ 2-3 กิ่ง ที่เหลือตัดทิ้ง เลี้ยงกิ่งที่เหลือไว้ประมาณ 3 เดือน และตัดยอดแบบเดิมอีกโดยให้ความยาวจากรอยตัดครั้งแรกประมาณ 1 คืบ จาก 2-3 กิ่ง ที่เหลือก็จะแตกตาข้างออกมามาก ให้ตัดออกเหลือไว้กิ่งละ 2-3 กิ่งที่สมบูรณ์ เมื่อต้นน้อยหน่า 1 ต้น อายุ 6 เดือน หลังจากตัดแต่งทรงต้นแล้วจะได้จำนวนกิ่ง 6-9 กิ่ง เมื่อต้นน้อยหน่ามีอายุครบ1 ปี ก็จะตัดแต่งกิ่งอย่างเดิม จนได้กิ่งใหม่ทั้งหมด 27 กิ่ง ซึ่งเป็นการดูแลรักษาต้นน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่องในระยะปีแรก

ผลผลิตที่ได้

ต้นน้อยหน่าเพชรปากช่อง มีอายุครบ 2 ปี จะเริ่มมีผลบ้างเล็กน้อย ต้นละ 1-2 ลูก ซึ่งยังไม่มากนัก ช่วงปีที่ 2 นี้จะตัดแต่งกิ่งเพื่อจะผลิตน้อยหน่าให้ได้ปีละ 2 รุ่น โดยการหนีบกิ่งกระโดงออกจากลำต้น ซึ่งธรรมชาติของต้นไม้นั้นถ้าหนีบกิ่งออกไปแล้วต้นก็จะสร้างกิ่งใหม่ออกมา และเมื่อสร้างกิ่งออกมาแล้วก็จะมีดอกออกมาใหม่ด้วยเช่นกัน ซึ่งเรียกน้อยหน่าช่วงนี้ว่าน้อยหน่าทวาย

การผลิตน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่องรุ่นที่สอง จะทำหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตรุ่นแรกเสร็จ และก่อนที่จะผลิตน้อยหน้าพันธุ์เพชรปากช่องรุ่นที่สองจะต้องมีการบำรุงต้นใหม่อีกครั้ง โดยใส่ปุ๋ยคอกต้นละ 1-2 บุ้งกี๋ หลังจากนั้นให้ตัดแต่งกิ่ง แต่ในการตัดแต่งกิ่งรุ่นนี้จะมีความแตกต่างจากการตัดแต่งกิ่งรุ่นแรกซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวจะตัดแต่งกิ่งทั้งหมดไม่เหลือใบเลย แต่การตัดแต่งกิ่งในครั้งนี้จะตัดออกประมาณ 60-70% จะเหลือกิ่งไว้ช่วงสร้างอาหารเพื่อบำรุงต้น

คัดแยกเกรด บรรจุใส่เข่งส่งจำหน่าย

ในการตัดแต่งกิ่งรุ่นที่สองนี้ คุณสุรพลบอกว่า จะตัดแต่งกิ่งในช่วงไหนก็ได้ ให้นับเอาว่าต้องการจะเก็บผลผลิตขายในช่วงเวลาใดก็ให้นับถอยหลังไป 5 เดือน ยกตัวอย่างว่าจะเก็บผลผลิตน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่องขายในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน ให้ไปตัดแต่งกิ่งในช่วงเดือนกรกฎาคม (แต่ไม่ควรตัดแต่งกิ่งในช่วงฤดูหนาว เพราะตาที่แตกออกมาใหม่จะไม่ค่อยดี จะไม่พัฒนาผลที่ติดในช่วงนี้ไม่ค่อยโตหรือมีดอกแต่มีการติดผลน้อย)

ส่วนการให้น้ำ ในระยะเริ่มปลูกจนถึง 1 ปีนั้นจะให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะทำให้ต้นเติบโตเร็ว รากจะมีการแผ่กระจายอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ พอต้นน้อยหน่าเริ่มอยู่ตัว ระบบการให้น้ำจะใช้เป็นระบบสปริงเกลอร์โดยเปิด-ปิดเป็นเวลา

น้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง น้ำหนัก 1.3 kg.

การให้ปุ๋ยนั้นจะใส่ปุ๋ยเป็นช่วงๆ เริ่มใส่ครั้งแรกหลังจากการตัดแต่งกิ่งจะใส่ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ 15-15-15 ประมาณ 2 กำมือ ครั้งที่สอง ใส่ในช่วงที่ติดผลอ่อนขนาดเท่าหัวแม่มือโดยใส่ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ 15-15-15 เหมือนเดิมแต่เพิ่มเป็น 3 กำมือ ครั้งที่สามใส่ในช่วงลูกเท่าไข่ไก่โดยใส่ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ 15-15-15 แต่เพิ่มปริมาณขึ้นเป็น 4 กำมือ และครั้งที่สี่ เป็นช่วงสุดท้ายเป็นช่วงที่เรากำลังจะได้เก็บผลผลิตก็จะใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-16 ประมาณ 4 กำมือ โดยหว่านรอบโคนต้นพร้อมกันรดน้ำให้ชุ่มทุกครั้งที่ใส่ปุ๋ยเคมี และในส่วนของยาฆ่าแมลงนั้นจะใช้ อะบาเม็กติน  ไดเมโทเอต คาร์โบซันแฟน สลับกัน โดยใช้ฉีดพ่น 10 วัน 1 ครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้แมลงดื้อยาและในส่วนของธาตุอาหารเสริมจะฉีดแคลเซียมโบรอน แคลเซียมแมกนีเซียมสลับกัน และเมื่อเริ่มติดผลจะฉีดฮอร์โมนขยายผลประมาณ 3 ครั้ง

ขอคำปรึกษาเทคนิคและวิธีการปลูกได้ที่คุณสุรพล พลแก้ว  บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 10 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โทร. 08-1725-7056