อุทยานสมเด็จย่า ชวนอบรมหลักสูตรอาชีพอาหารและขนม เพราะ“เวลาเป็นของมีค่า”

“คนขยันไม่มีวันอดตาย”

คำพูดติดหูของคนสู้ชีวิตหลายคน ที่แม้ยากจนแต่ถ้าอดทนทำกิน ชีวิตก็ไม่รู้จักคำว่าอดตาย ฉะนั้นลองมาเรียนรู้หาลู่ทางชีวิตใหม่ๆ หรือทำเป็นอาชีพเสริมให้กับตัวเอง ในช่วงข้าวยากหมากแพงยามนี้

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สืบสานแนวพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เรื่อง “เวลาเป็นของมีค่า” จึงเปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพในแขนงต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันที่มีชื่อเสียง มาให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจอบรม  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อยอดเป็นอาชีพเสริม อาทิ หลักสูตรอาหารและขนม  เพียงหลักสูตรละ 500 บาท

  วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 60 หลักสูตร กระทงทอง ไส้ยำทูน่า ไส้ไก่ข้าวโพด และถุงทอง ไส้หมูสับ

  วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 60 หลักสูตร ละมุนโกมล และสกุณาภูทอง

  วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 60 หลักสูตร ปั้นสิบนึ่งไส้ไก่ และช่อม่วง

  วันอาทิตย์ที่  4  มิถุนายน 60 หลักสูตร ข้าวต้มมัดชาววัง (ไส้กล้วย เผือก มัน)

  วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 60 หลักสูตร ขนมจีนน้ำยาสี่ภาค

และสำหรับผู้ที่สนใจ ชื่นชอบในการจัดดอกไม้ กับหลักสูตรการจัดดอกไม้สด รุ่นที่ 26 หลักสูตรอบรม 5 วัน ทุกวันอาทิตย์ที่ 14,21,28 พ.ค. และ 4 มิ.ย. ค่าอบรม เพียง 2,500 บาท สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ วิทยากรได้แนะนำการสอนตั้งแต่ความรู้พิ้นฐาน วิธีการ และเทคนิคต่างๆ เป็นต้น ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  02-437-7799 หรือ Facebook : อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ LINE ID : pmm2443

OLYMPUS DIGITAL CAMERA