อยากเลี้ยง เป็ด – ไก่ -ห่าน แต่ไม่รู้จะซื้อพันธุ์ที่ไหน-ราคาเท่าไหร่ มาทางนี้ มีคำตอบ!!

ทุกครั้งที่ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยง สัตว์ปีก เป็ด ไก่  จะมีผู้อ่านจำนวนไม่น้อย สอบถามเข้ามาค่อนข้างมาก ว่าจะหาซื้อ ลูกเป็ด ลูกไก่ จากที่ไหน

วันนี้ “เส้นทางเศรษฐีออนไลน์” ขอรวบรวมลูกเป็ด ลูกไก่ ห่านและนก รวมทั้งราคาจำหน่าย และสถานที่จำหน่าย จากกลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก กรมปศุสัตว์ มาเป็นข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ ดังนี้

ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์ปีก

 1. ไก่พื้นเมืองกรมปศุสัตว์ อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 15 บาท
 2. ไก่ลูกผสมกรมปศุสัตว์  อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 12 บาท
 3. ไก่พื้นเมือง อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 12 บาท
 4. ไก่ลูกผสม อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 10 บาท
 5. ไก่ไข่ เพศผู้ อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 2 บาท
 6. ไก่ไข่ เพศเมีย อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 16 บาท
 7. ไก่ไข่ คละเพศ อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 12 บาท
 8. ไก่งวง อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 35 บาท
 9. เป็ดเทศ อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 25 บาท
 10. เป็ดเทศท่าพระ อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 20 บาท
 11. เป็ดเนื้อ เพศผู้ อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 20 บาท
 12. เป็ดเนื้อ เพศเมีย อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 25 บาท
 13. เป็ดไข่ เพศผู้ อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 1 บาท
 14. เป็ดไข่ เพศเมีย อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 10 บาท
 15. ห่าน อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 35 บาท
 16. นกกระทา อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 2 บาท
 17. นกกระจอกเทศ อายุไม่เกิน 3 เดือน     ตัวละ 5,500 บาท
 18. นกอีมู อายุไม่เกิน 3 เดือน     ตัวละ 3,500 บาท

 

หน่วยงานที่จำหน่ายสัตว์ปีก

 1. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง จ.สระบุรี

0-3635-7319,0-3635-7208,0-3632-7208

 1. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

0-3728-8154

 1. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สระแก้ว

0-3723-1806

 1. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์จันทบุรี

0-3941-1481

 1. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์

0-4451-2828

 1. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง จ.ลพบุรี

0-3646-1600

 1. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์

0-4460-5969

 1. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ

0-4561-2507

 1. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี

0-4525-9952,0-4525-9996

 1. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ จ.ขอนแก่น

0-4326-1194

 1. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม

0-4258-1108

 1. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย

0-4284-1517

 1. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร

0-4275-6013

14. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี

0-4225-0710, 0-4224-4297

15. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่

0-5331-1836

16.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน

0-5368-4031

17.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา

0-5446-6080

18.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก

0-5589-0712, 0-5554-0603

19.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก

0-5526-8028

20.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์

0-5623-7256

21.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง จ.ราชบุรี

0-3222-8418

22.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี

0-3544-6216

23.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี

0-7727-4250

24.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่

0-7561-8053

25.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช

0-7535-4921,0-7535-4933

26.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา

0-7320-3218

27.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา

0-7431-8041