ดัดแปลงเครื่องมือการเกษตร จากเครื่องตัดหญ้า สู่ระบบให้น้ำพร้อมปุ๋ย ประหยัดต้นทุน

คุณกฤษณะ สิทธิหาญ นำวิธีการปลูกสับปะรดโดยใช้พลาสติกสีดำปกคลุมแปลงที่ไถพรวนและยกร่องไว้แล้ว เป็นการป้องกันวัชพืชโดยไม่ต้องใช้สารเคมี อีกทั้งยังช่วยรักษาความชื้นในดินอีกทางหนึ่งด้วย

ในเนื้อหามีการดัดแปลงเครื่องมือใช้เจาะพลาสติกให้เป็นรูหรือช่องที่ทำง่ายและรวดเร็ว โดยใช้เส้นลวดความร้อนที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่สะดวกในการพกพา อีกทั้งยังมีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ในตัวด้วย เพื่อนำต้นกล้าสับปะรดปลูกในแต่ละช่องหรือรูที่เจาะไว้ให้เหมาะสมกับขนาดของต้นกล้าสับปะรด ใช้เศษแผ่นป้ายไวนิลปิดยอดหรือจุกสับปะรด ป้องกันแสงแดดถูกผลสับปะรดโดยตรง

เปรียบเทียบรถตัดหญ้าแบบล้อเข็นรุ่นแรกกับปัจจุบัน

โดยปกติแล้วเกษตรกรทั่วไปจะใช้วิธีนำใบสับปะรดห่อตัวเองแล้วใช้ตอกมัด เป็นการทำได้อย่างล่าช้าและเสียค่าจ้างแรงงาน ดัดแปลงเครื่องพ่นสารเคมีหรือพ่นสารจุลินทรีย์ที่ใช้เครื่องพ่นแรงสูง ดัดแปลงเป็นแบบใช้รถเข็นและสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ในตัว อุปกรณ์อีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากผู้สนใจ สั่งซื้อสั่งทำเป็นจำนวนมาก นั่นคือ เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า ดัดแปลงให้มาเป็นแบบรถเข็นเดินตาม ทำงานสะดวกสบาย ไม่ต้องสะพายบนไหล่ให้ปวดเมื่อย ตัดหญ้าบนพื้นราบได้วงกว้างมากขึ้น

สำหรับเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น ได้มีผู้สนใจสั่งซื้อมาจากทุกภาคของประเทศ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการที่จะต้องแก้ไขและปรับปรุงคือ ระหว่างที่ตัดหญ้านั้น ยังไม่เกิดความคล่องตัวระหว่างที่เหวี่ยงเครื่องตัดหญ้าไปทั้งซ้ายและขวา จึงได้หาซื้อลูกกลิ้งที่มีตลับลูกปืนมาติดตั้งใต้จานรองใบมีด หมุนตัวได้อย่างอิสระ คือไม่หมุนตามใบมีด ทำให้เกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการปรับระดับหญ้าที่ตัดด้วย ปรับปรุงส่วนประกอบต่างๆ ของรถตัดหญ้าทั้งหมดให้แข็งแรงขึ้น

ให้ปุ๋ยพร้อมน้ำ

ความคิดดัดแปลงของคุณกฤษณะยังไม่หยุดเพียงแค่นี้ เครื่องพรวนดินที่มีบริษัทเอกชนสั่งซื้อจากต่างประเทศมาจำหน่ายในเมืองไทย แต่การทำงานยังไม่มีประสิทธิภาพ เวลาใช้งานจะมีเศษหญ้าติดที่ระหว่างเพลาของใบมีดพรวน คล้ายกับรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ที่ใช้จอบหมุนพรวนดิน จะมีเศษหญ้าติดที่ระหว่างใบมีดและเพลาหมุน จะต้องหยุดรถแล้วลงมาดึงเศษหญ้าออก จึงเกิดความคิดว่าหากหาวิธีป้องกันไม่ให้เศษหญ้าติด ควรจะใช้อุปกรณ์ป้องกันติดตั้งไว้ระหว่างเพลาหมุนกับใบมีด จึงหาซื้อเครื่องพรวนดินมาดัดแปลงตามแนวคิด ผลปรากฏว่าทำงานได้ดีมากกว่าที่สั่งซื้อมาจากต่างประเทศ

ที่สำคัญคือ สามารถปรับเปลี่ยนจากเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็นนั้น เปลี่ยนมาใช้เครื่องพรวนดินได้ด้วย เพียงแต่เปลี่ยนก้านใบมีดที่ส่วนปลายเพลาของเครื่อง มาใช้เป็นเครื่องพรวนดิน เรียกว่าใช้เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็นที่ดัดแปลงไปแล้วนั้น ยังสามารถใช้พรวนดินได้ทั้งที่ใช้เครื่องเพียงเครื่องเดียว ขณะนี้กำลังขยายการผลิตเครื่องพรวนดินให้เป็นแบบอย่างและจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในราคาถูก

ผลงานล่าสุดคือ ให้ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง สร้างระบบการให้น้ำพืชผักพร้อมให้ปุ๋ยในคราวเดียวกัน โดยมีข้อคิดว่าการให้น้ำพร้อมปุ๋ยนี้มีมานานแล้ว แต่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศในราคาแพง จึงได้ทดลองทดสอบกับพืชตระกูลแตงในบริเวณสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร โดยแบ่งออกเป็นระบบส่งน้ำ ระบบส่งปุ๋ยน้ำที่ผ่านการกรองละเอียดแล้ว จึงส่งผ่านระบบน้ำผ่านท่อพีวีซี มีท่อย่อยต่อไปในแปลงเป็นแบบระบบน้ำหยด คาดหมายว่าจะประสบผลสำเร็จ ซึ่งจะได้สรุปผลงานเร็วๆ นี้

แต่ที่สำคัญคือ เป็นการลงทุนต่ำกว่าการซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศ ลงทุนประมาณ 20,000 กว่าบาท ขึ้นอยู่กับขนาดของแปลงปลูกพืชผักที่จะต้องเพิ่มจำนวนท่อพีวีซีและท่อยางอ่อน หรืออาจจะต้องเพิ่มชุดระบบน้ำและปุ๋ยให้เพียงพอกับพื้นที่ปลูก