เหตุเพราะความแล้ง ชาวนาโคราชเลิกทำนามาปลูกเมล่อน ส่งให้ตลาด-ห้างทำเงินรอบละเกินล้าน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่บริเวณริมถนนเชื่อมระหว่าง ต.บ้านโพธิ์-ต.พระพุทธ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้มีประชาชนกำลังเลือกซื้อเมล่อนหวานกันอย่างคึกคัก ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นสวนเมล่อนหวาน ที่มีเกษตรกรทำการปลูกอยู่ริมคลองบริบูรณ์ และอยู่ระหว่างกำลังเก็บลูกเมล่อน เพื่อขายส่งตามออเดอร์ให้กับตลาดไทย และห้างสรรพสินค้าต่างๆ

นายภานุพงศ์ จันทรังษี อายุ 30 ปี เกษตรกรชาว ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ในอดีตนั้นตนมีอาชีพเป็นเกษตรกรทำนา ปลูกข้าว เหมือนกับเกษตรกรทั่วๆ ไป แต่ต่อมาได้ประสบกับปัญหาความแห้งแล้งมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้ผลผลิตไม่ดี จึงได้ผันตัวเองมาทดลองปลูกเมล่อนเมื่อประมาณ 8 ปีที่แล้ว ซึ่งช่วง 3 ปีแรกก็ยังไม่ได้ผลผลิตที่ดีนัก เนื่องจากยังไม่เข้าใจธรรมชาติของเมล่อน จนกระทั่งเข้าสู่ปีที่ 4 จึงเริ่มเข้าใจว่าเมล่อนนั้นชอบดินที่มีลักษณะดินเหนียว แต่ตนเองไม่มีพื้นที่ลักษณะดังกล่าว จึงได้หาเช่าพื้นที่เกษตรกร ที่อยู่ใกล้ลำน้ำสาธารณะและถูกปล่อยทิ้งร้างในช่วงหน้าแล้ง

“ส่วนการปลูกก็ใช้ระบบน้ำหยาดตามท่อพีวีซี เพื่อให้ประหยัดน้ำ และดูแลรักษาอย่างดี ซึ่งเมล่อนที่ตนเองปลูก ก็จะมี 4 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์สวีท D25, พันธุ์กนกกาญจน์, เมล่อนญี่ปุ่น พันธุ์ซูโม่ และพันธุ์ออเร้นเนช ปรากฏว่าได้ผลผลิตดีมาก ซึ่งล่าสุดตนได้ทำการเช่าพื้นที่ชาวบ้านจำนวน 10 ไร่ เป็นเงินไร่ละ 1,000 บาทต่อปี และมีค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูก ดูแลรักษาตลอดระยะเวลา 3 เดือนก่อนเก็บผลผลิต รวมประมาณ 300,000 บาท โดยผลผลิตที่ได้อย่างน้อยไร่ละ 4 ตันต่อครั้ง ถ้า 10 ไร่ ก็ได้ผลผลิตประมาณ 40 ตัน ซึ่งทั้งหมดจะขายส่งตามออเดอร์ให้กับตลาดไทย และห้างสรรพสินค้าโลตัส ในราคาตันละ 35,000-40,000 บาท หรือคิดเฉลี่ยต่อรอบมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 1,400,000 บาทเลยทีเดียว” นายภานุพงศ์กล่าว

ที่มา : มติชนออนไลน์