กายภาพบำบัด ธุรกิจดาวรุ่ง ตอบโจทย์คนเป็น ออฟฟิศซินโดรม ยุคสังคมสูงวัย

กายภาพบำบัด ธุรกิจดาวรุ่ง ตอบโจทย์คนเป็น ออฟฟิศซินโดรม ยุคสังคมสูงวัย

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากสถิติจำนวนประชากรไทยช่วงอายุ 25-54 ปี หรือกลุ่มวัยทำงานมีจำนวนมากถึงเกือบ 30 ล้านคน หรือ 45 เปอร์เซ็นต์ของประชากรไทยทั้งหมด อัตราการเกิดและการตายลดลงรวมถึงอายุขัยเฉลี่ยของคนไทยที่เพิ่มขึ้น

ส่งผลให้ประชากรกลุ่มวัยทำงานมีช่วงเวลาในการทำงานที่ยาวนานมากขึ้น ทำให้ประชากรส่วนนี้เริ่มตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะคนทำงานออฟฟิศที่มีพฤติกรรมการนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานและไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานจึงเป็นโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ซึ่งพบในประชากรสังคมเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

คลินิกกายภาพบำบัด จึงถือเป็นทางเลือกใหม่ของคนในวัยทำงาน รวมถึงผู้ที่มีอาการบาดเจ็บทางกล้ามเนื้อและกระดูกที่อาจเกิดจากการเล่นกีฬาหรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ผิดปกติ เนื่องจากสามารถเข้าถึงบริการและนวัตกรรมเครื่องมือในการรักษาที่ตอบโจทย์ตามมาตรฐานสากลและสะดวกสบาย โดยคลินิกกายภาพบำบัดจะต้องมีบุคลากรที่เรียนจบด้านกายภาพบำบัดและสอบได้ใบประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันนี้ วิชาชีพกายภาพบำบัดเป็นที่ต้องการในตลาดเป็นอย่างมากและมีอัตราการแข่งขันสูงในการสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย

ในปัจจุบัน คลินิกกายภาพบำบัดให้บริการรักษาหลากหลายวิธี เช่น การใช้ความร้อนแสง เสียง ไฟฟ้า การดัด การดึง การนวด การบริหารร่างกาย การใช้เครื่องมือทางกายภาพชนิดต่างๆ เพื่อฟื้นฟู ป้องกัน ปรับปรุง แก้ไขสมรรถภาพของร่างกายที่เสื่อมสภาพหรือพิการให้กลับสู่สภาพปกติ

โดยธุรกิจกายภาพบำบัด มีการปรับตัวที่น่าสนใจเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป และเปิดใจมอง หาทางเลือกที่หลากหลายเพื่อการรักษาที่ตอบโจทย์มากขึ้น มีการบูรณาการแพทย์ศาสตร์อื่นๆ มาร่วมในการรักษา ทั้งแพทย์แผนจีน เช่น การฝังเข็ม และการครอบแก้ว และแพทย์แผนไทย

โดยเฉพาะการนวดไทย ซึ่งถือเป็นโอกาสที่จะยกระดับบุคลากรในภาคส่วนเหล่านี้ รวมถึงมีการผสมผสานการรักษาร่วมกับการออกกำลังกาย เช่น พิลาทิส ซึ่งจะต้องมีนักกายภาพบำบัดเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์เป็นผู้ให้การรักษา

นอกจากนี้แล้ว ยังมีการขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าธุรกิจ เช่น การให้ส่วนลดพนักงานบริษัทในการรักษากับคลินิกที่เป็นพันธมิตร การขยายสาขาในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลมากขึ้นเพื่อเข้าถึงกลุ่มวัยทำงานโดยตรง รวมถึงเพิ่มช่องทางการรับรู้ พร้อมการจองเข้ารับบริการผ่านทางออนไลน์ โซเชียลมีเดีย และแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น GoWabi

จากการสำรวจผู้เล่นในตลาดธุรกิจกายภาพบำบัด ปัจจุบันมีแบรนด์กีฬาแห่งหนึ่งเห็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจไปสู่ด้านสุขภาพ โดยลงทุนสร้างคลินิกกายภาพบำบัด และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นการเสริมธุรกิจด้านกีฬาและสุขภาพอย่างครบวงจร สามารถบูรณาการเก็บข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้สินค้าและบริการ เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มีส่วนสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจด้านกายภาพบำบัด โดยการส่งเสริมธุรกิจกลุ่ม Health & Wellness ด้วยตลาดดิจิทัล เป็นการจับมือกับโกวาบิ (ไทยแลนด์) เจ้าของ GoWabi แพลตฟอร์มด้านสุขภาพและความงามชั้นนำ

จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจกลุ่มความงามและสุขภาพ (Wellness) โดยดึงผู้เชี่ยวชาญมาเป็นพี่เลี้ยงในการเพิ่มช่องทางสร้างโอกาสบนตลาดออนไลน์ พร้อมจัดแคมเปญกระตุ้นยอดขาย สร้างรายได้ ขยายฐานลูกค้า และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพให้สามารถเติบโตในตลาดได้อย่างยั่งยืน

ขอบคุณข้อมูลจาก DBD