สตรอว์เบอรี่โคราช เส้นทางสดใส แม่บ้านเฮ!! ออร์เดอร์เดือนละนับพันกระถาง

แม่บ้านโคราช รวมกลุ่มปลูกสตรอว์เบอรี่กระถาง ขายในเฟซบุ๊ก คนแห่ซื้อไปประดับสวนและบ้าน ออเดอร์เข้าเดือนละกว่า 1,000 กระถาง

กลุ่มแม่บ้าน ใน ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้รวมตัวกันทำอาชีพเสริมช่วงว่างงาน โดยการปลูกต้นสตรอว์เบอรี่กระถางขาย สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป็นอย่างมาก ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นจากการสนับสนุนของกรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ และเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ที่ต้องการส่งเสริมให้แม่บ้านในพื้นที่ ต.โพธิ์กลาง ได้รวมกลุ่มกันทำอาชีพเสริมต่างๆ โดยทางกรมการทหารราบที่ 23 ได้จัดสรรพื้นที่ว่างเปล่า ประมาณ 2 งาน ภายในค่ายสุรธรรมพิทักษ์ เพื่อใช้ในการทดลองปลูกพืชหลายชนิด เริ่มตั้งแต่ช่วงต้นปี 2559 โดยใช้งบประมาณที่ได้รับจากเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง และเงินจากการรวบรวมของสมาชิกแม่บ้านในกลุ่ม จำนวน 15 คน ทดลองปลูกสตรอเบอรี่ในกระถาง แล้วนำไปประกาศขายในสื่อโซเชี่ยล เช่น เฟสบุ๊ค และไลน์ ในชื่อสวนเฟรนชิพสตรอเบอรี่โคราช ซึ่งปรากฏว่าได้ผลตอบรับดีมาก จนต้องมีการเตรียมขอขยายพื้นที่ปลูกเพิ่ม

นางสุพิชฌาย์ ทิพย์อาภรณ์ อายุ 51 ปี หัวหน้ากลุ่มแม่บ้านตำบลโพธิ์กลาง เปิดเผยว่า ในอดีตนั้นกลุ่มแม่บ้านตำบลโพธิ์กลาง จะพากันทำอาชีพเสริมหลายอย่าง เช่น เย็บผ้า ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ ทำพวงหรีด และช่างเสริมสวย เป็นต้น แต่เมื่อทำไปแล้วปรากฏว่าไม่มีความโดดเด่น อีกทั้งมีคู่แข่งมาก ทำให้ลูกค้าน้อย หลายคนจึงเลิกไปทำอย่างอื่นแทน ต่อมาตนก็ได้ไปศึกษาเรื่องของการปลูกสตรอเบอรี่ เนื่องจากว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน มีการปลูกขายน้อยมาก ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ เพราะภูมิอากาศเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกสตรอเบอรี่มากกว่า ดังนั้นทางกลุ่มแม่บ้านจึงได้เริ่มทำการทดลองปลูกหลายพันธุ์ อาทิ พันธุ์พระราชทาน 50, 329 และ 80 เพื่อดูว่าพันธุ์ไหนเหมาะกับพื้นที่ภาคอีสาน จึงพบว่าทุกสายพันธุ์สามารถปลูกได้ เพียงแต่ต้องใช้การดูแลอย่างถูกวิธี ซึ่งสวนตรอเบอรี่แห่งนี้ยังเน้นปลูกแบบปลอดสารพิษอีกด้วย ทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อซื้อไปแล้วจะปลอดภัย 100%

ต่อมาจึงได้เริ่มตัดไหล่สตรอว์เบอรี่ แบ่งออกมาเป็นกระถางเล็กๆ เพื่อจำหน่ายให้เพื่อนฝูงในเฟสบุ๊ก ปรากฏว่ามีการบอกต่อๆ กัน จนทำให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทุกวันนี้มีออเดอร์เข้ามาไม่ต่ำกว่า 1,000 กระถาง โดยจะจำหน่ายอยู่ 2 ราคา ได้แก่ กระถางขนาดเล็ก จำหน่ายในราคากระถางละ 20 บาท และกระถางขนาดใหญ่ ที่ออกผลแล้ว จำหน่ายในราคากระถางละ 200-300 บาท ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อไป ก็จะนำไปเป็นต้นไม้ประดับ ตกแต่งบ้าน หรือสวนภายในบ้าน สร้างสีสันให้กับพื้นที่นั้นๆ ได้เป็นอย่างดี ตอนนี้จึงทำให้เห็นโอกาสในการสร้างอาชีพเสริม จึงได้ทำการทดลองปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์ต่างประเทศ เช่น อเมริกา เบลเยี่ยม และญี่ปุ่น พร้อมกับเตรียมขอกรมทหารราบที่ 23 เพื่อขอขยายพื้นที่เพิ่มในการทำสวนสตรอบเบอรี่ อันจะทำให้กลุ่มแม่บ้านตำบลโพธิ์กลางมีความเข้มแข็ง และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

ด้านนางจีรนันท์ คูณจันทึก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เปิดเผยว่า ทางเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้มีการจัดสรรงบประมาณให้กับกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่หลายกลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มทำอาชีพเสริมในช่วงว่างงาน และเล็งเห็นว่ากลุ่มปลูกสตรอเบอรี่ สามารถสร้างอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านได้เป็นอย่างดี จึงพร้อมที่จะให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการหาสถานที่ที่เหมาะสม และกว้างขวาง เพื่อปลูกเป็นสวนเพื่อจำหน่ายเป็นผลสตรอเบอรี่ หรือทำสตรอเบอรี่แปรรูปจำหน่ายด้วย ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป.

 

ที่มา มติชนออนไลน์