ผู้พิพากษา ทำเกษตรในวันว่าง บนพื้นที่ 4 ไร่ ปลูกพืชผักสวนครัว มีรายได้เข้าทุกวัน

ขณะที่อากาศยังคงแปรปรวน ฝน ร้อน หนาว มาให้สัมผัสอยู่เนืองๆ แต่ทว่าผืนดินหลายแห่งยังคงได้รับความอุดมสมบูรณ์เอาไว้ เพื่อแลกกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ใบหญ้า ก่อนความแห้งแล้งครั้งหน้าจะคืบคลานเข้ามาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

พืชผักพื้นบ้าน ทั้งผักปลูกใหม่ที่มีวัยของอายุสั้นๆ ต่างรับเอาความชุ่มชื้น สร้างความอวบอ้วนเขียวขจี

เหตุผลที่ดีที่สุดในเวลานี้ นั่นคือทำให้มนุษย์ได้บริโภคพืชผักที่อวบอิ่มและราคาถูก

ช่วงนี้จะมีอากาศหนาวแม้เบาบาง ก็ทำให้ได้เห็นดอกไม้แรกแย้มหลังการซุกซ่อนตัวเองเพื่อรอคอยห้วงหนึ่งในฤดูกาล และพืชบางสายพันธุ์ได้ออกผลให้ลิ้มลอง

อย่างไรก็ตาม หากมนุษย์มีโอกาสและต้นทุนเพียงพอในการสร้างสิ่งที่ทำให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกมากมาย และทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง จนเกิดความพอเพียงตามเข้ามาอย่างช้าๆ ในที่สุดเราก็จะสามารถอยู่ได้ด้วยวิถีของเราเอง

ผู้ที่มีต้นทุนพื้นฐานจากอดีตในวัยเด็ก ไม่ว่าเติบโตมาแล้วจะอยู่สาขาอาชีพใด หากไม่ลืมต้นทุนพื้นฐานที่ตัวเองมีในครั้งก่อนเก่า ก็จะทำให้ชีวิตอยู่สุขสบายไม่เดือดร้อน หรือขวนขวายหาสิ่งใหม่ๆ ทั้งโลกยุคปัจจุบันพยายามยัดเยียดให้เกิดความอยาก

ต้นทุนชีวิตของคนไทยส่วนมาก มาจากพื้นฐานการทำเกษตร หากใครเติบโตมาและประกอบอาชีพ มีตำแหน่งแห่งหนใหญ่โตแล้วลืมพื้นฐานตัวตนของตนเอง

คนเหล่านั้นก็จะแสวงหาแต่ทุกข์อยู่ร่ำไป

ท่านสำเริง เกษรศิริ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดรัตนบุรี ที่ไม่เคยลืมว่า ชีวิตของตัวเองนั้นมีพื้นฐานของเกษตรกร และเป็นลูกของชาวนา

ในพื้นที่เพียงสี่ไร่ของท่านสำเริง เกษรศิริ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดรัตนบุรี วิถีชีวิตของท่าน นอกเหนือจากเป็นผู้พิพากษาแล้ว ท่านยังเป็นเกษตรกรที่มีแนวคิดหลากหลายและลงมือทำด้วยมือของท่านเอง

หลังจากว่างจากงานในหน้าที่ ชีวิตของท่านมีเวลาอยู่กับต้นไม้ใบหญ้า ในพื้นที่สี่ไร่ของท่าน

จากวันเป็นเดือน จากเดือนเป็นปี ไม่นานต้นไม้ พืชผักสวนครัว หรือแม้แต่ปลาที่เลี้ยงตามวิถีธรรมชาติก็ผลิดอกออกผลและเติบโตจนลืมเหนื่อยไปโดยสิ้นเชิง

งานเกษตรของท่านยังสามารถสร้างงานให้แก่ผู้อื่นได้ดูแลสานต่อได้โดยง่าย

พืชผักที่ท่านปลูกสามารถสร้างรายได้หลักคือ มะนาว

แต่รายได้ที่ไม่แพ้กันจะเห็นได้จากผักที่เรากินกันแทบทุกวันนั่นคือ กะเพรา โหระพา สะระแหน่ ผักชี

หลักการง่ายๆ คือท่านปลูกลงกระสอบปุ๋ยแทนกระถางดิน เมื่อต้นโตพอเริ่มผลิดอกออกผล ลูกค้าซึ่งเป็นผู้คนที่อยู่ในละแวกนั้น จะเข้ามาซื้อที่สวนในราคาที่ไม่แพง และพืชผักบางชนิดผู้คนซื้อต้นพันธุ์นำไปปลูกต่อ ยิ่งสร้างงานส้รางเงินให้กับผู้คนได้เพิ่มขึ้น

ผักต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสะระแหน่ ผักชี ยี่หร่า ท่านจะปลูกแซมในท่อซีเมนต์ ที่ท่านได้ปลูกต้นมะละกอเอาไว้ เพื่อไม่ให้เปลืองพื้นที่โดยเปล่าประโยชน์ และยังดูแลง่าย สามารถเก็บขายได้ตลอดเพราะเป็นผักปลอดสารพิษ

จึงเป็นรายได้ที่มีเข้ามาตลอด แม้ท่านจะไม่ได้คาดหวังจากเงินในส่วนนี้มากมาย แต่ถือว่าท่านประสบความสำเร็จ

ถ้าสนใจและติดตามเรื่องราวของท่าน และต้องการศึกษาดูงาน ติดต่อได้ที่ บ้านโนนขวาง เลขที่ 66 หมู่ที่ 8 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ (085) 393-1432 ในวันหยุดหรือในเวลาที่ไม่ใช่เวลาราชการ