ยุคไลฟ์ขายของ ไม่ใช่แค่ ตัวเลข ชี้ผลสำเร็จ แต่เป็น ร่างกาย-เสียง-ทัศนคติ 

ยุคไลฟ์ขายของ ชัยชนะการทำธุรกิจ ไม่ใช่แค่เรื่อง ตัวเลข แต่อยู่ที่ ร่างกาย-เสียง-ทัศนคติ 

แนวคิดที่น่าสนใจจาก ผศ.ดร.สามมิติ สุขบรรจง แอ๊กติ้งโค้ช ผู้ก่อตั้ง TALENT SOCIETY และอาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (COSCI) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ พลังหญิง (Empowering Women) ได้อย่างน่าสนใจคือ

ศักยภาพของผู้หญิงมีไม่จำกัด และมีบทบาทสำคัญในทุกวงการของประเทศไทย และสำหรับการก้าวสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจในโลกออนไลน์นั้น คือการดึงข้อดีที่มีอยู่ในตัวเองออกมาให้เด่นชัด โดยเริ่มจาก “ร่างกาย เสียง และทัศนคติ” ซึ่งเป็นศักยภาพพื้นฐานภายในตัวเราที่สามารถดึงไปใช้ให้เกิดชัยชนะได้

ผศ.ดร.สามมิติ สุขบรรจง แอ๊กติ้งโค้ช ผู้ก่อตั้ง TALENT SOCIETY และอาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (COSCI) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ไม่ว่าจะเป็น การใช้เสียงเพื่อสื่อสารและเข้าถึงกลุ่มลูกค้า การสร้างคาแร็กเตอร์ของตัวเองให้กลุ่มลูกค้าจดจำได้ เช่นเดียวกับทัศนคติที่ควรเตรียมพร้อมก่อนจะสื่อสารแบรนด์สินค้าออกไป เพราะ “ทัศนคติของเราเป็นเช่นไร แบรนด์ของเราก็ปรากฏออกไปเป็นแบบนั้น โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน ที่ผู้ประกอบการสามารถสื่อสารแบบเรียลไทม์กับลูกค้าได้ผ่าน Live-commerce นั่นเอง