ค้าขายต้องรู้! 6 ข้อสำคัญ หาก ผู้ค้ามือใหม่ อยาก สร้างแบรนด์ ให้คนจดจำ

สร้างแบรนด์ ทั้งที ต้องมีภาพจำ! 6 ข้อสำคัญ หาก ผู้ค้ามือใหม่ อยากปั้นแบรนด์ให้ติดตลาด

ภาพรวมของส่วนประกอบของแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างและอัตลักษณ์ขององค์กร (Brand Structure) ที่ใช้สื่อสารกับคนในองค์กรให้เข้าใจตรงกัน และ การสื่อสารแบรนด์ (Brand Communication) ที่ใช้นำเสนอและสื่อสารกับผู้บริโภค

โดย คุณเรวัฒน์ ชำนาญ อดีตบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Wallpaper THAI EDITION ผู้เชี่ยวชาญด้าน Design Thinking และ Creative Research ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อสาร รวมทั้งเป็นอาจารย์วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เน้นย้ำว่า การสร้างแบรนด์เป็นเรื่องสำคัญในยุคปัจจุบัน เพราะการมีแบรนด์ที่ทรงพลังจะทำให้เกิดการจดจำ สามารถทำให้คล้อยตามและกลับมาเป็นลูกค้าของเราได้

โดยการสร้างแบรนด์มี 6 ส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้ คือ การกำหนดเป้าหมาย (Brand Purpose) การกำหนดโพสิชันนิงของแบรนด์ (Brand Positioning) การสร้างความแตกต่างของแบรนด์ (Brand Differentiation) เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity) ความเชื่อมั่นแบรนด์ (Brand Trust) และ การทำดีของแบรนด์ (Brand Beneficence)

คุณเรวัฒน์ ชำนาญ

นอกจากนี้ ปัจจุบันมีแบรนด์สินค้าหลากหลาย เพราะฉะนั้น การนำเสนอข้อมูลของแบรนด์ (Brand Presentation) หรือบริษัท ควรมีความโดดเด่น กระชับ เข้าใจง่าย สร้างการจดจำได้ดี ควรประกอบไปด้วยข้อมูลเบื้องต้นขององค์กร และเนื้อหาที่ตรงวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร ชัดเจน ไม่เยิ่นเย้อ เพื่อตอบโจทย์ให้ตรงกับกลุ่มผู้ฟังให้ได้มากที่สุด

อีกทั้งต้องให้ความสำคัญกับรูปแบบการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นภาพ การใช้น้ำเสียง และคำพูดหรือการอธิบาย ที่สำคัญ ต้องรู้จักกลุ่มผู้ฟังและบรรยากาศโดยรวม (Read the Room) เพื่อจะได้เตรียมตัวและถ่ายทอดเนื้อหา รวมถึงภาพลักษณ์ให้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการสื่อสารได้ตรงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด