หยิบของเหลือทิ้ง แปรรูปใหม่ สู่ แบรนด์เสื้อผ้าสัญชาติไทย ที่ตั้งใจสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน

หยิบของเหลือทิ้ง แปรรูปใหม่ สู่ KH EDITIONS แบรนด์เสื้อผ้าสัญชาติไทย ที่ตั้งใจสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน

“KH EDITIONS คือ แบรนด์เสื้อผ้าสัญชาติไทย ที่เราตั้งใจอยากนำความรู้ด้านการออกแบบ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานหัตถกรรมชุมชน ให้ออกมาสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่มากขึ้น เรียกว่าเป็นการนำเอาศิลปะไทย มานำเสนอในมุมมองใหม่ ที่เชื่อมระหว่าง ความดั้งเดิมและความร่วมสมัย”

นี่คือความตั้งใจของ คุณนภัต ตันสุวรรณ Co-Founder & Art Director ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอช เอดิชั่นส์ กรุ๊ป หนึ่งในผู้ก่อตั้ง KH EDITIONS แบรนด์เสื้อผ้าสัญชาติไทย ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ภายใต้แนวคิด Creative Streetwear ด้วยโครงสร้างการออกแบบตามแนวคิด ผสานเก่า-เล่าใหม่ จากการหยิบจับต้นทุนทางวัตถุดิบ วัฒนธรรมของชุมชน และช่างฝีมือทางภาคเหนือ

มาหลอมรวมผสานกับนวัตกรรมการพัฒนาเส้นใยผ้าทอแทรกวัสดุ ที่ประกอบด้วย เส้นธรรมชาติที่ปลูกแบบไร้สารเคมี และเส้นใยสังเคราะห์ที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม เพราะไม่ได้มาตรฐาน นำมาทำความสะอาด คัดแยกประเภท ขนาด สี และพื้นผิว สำหรับนำกลับมาใช้งานใหม่ รวมถึงเทคนิคการตัดเย็บที่ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด โดยไม่ก่อให้เกิดขยะ เพื่อนำเสนอในรูปแบบของเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นถิ่นนั้นๆ

คุณนภัต เล่าต่อว่า อุตสาหกรรมในกลุ่ม Fast Fashion ยังคงมีปัญหาจากกระบวนการผลิตอยู่ไม่น้อย เพราะมีข้อมูลระบุว่า มีการสร้างขยะทิ้งไว้ให้โลกกว่า 92 ล้านตันต่อปี แนวคิดการนำกลับมาใช้ใหม่ (Renew) คือ การเริ่มใหม่ หรือ ทำใหม่ จึงเริ่มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในมุมมองของงานดีไซน์ สิ่งของเครื่องใช้ ด้วยเพราะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้อย่างชัดเจน และน่าสนใจในเรื่องของรูปลักษณ์ใหม่ๆ

(ซ้าย) คุณนภัต ตันสุวรรณ Co-Founder & Art Director ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอช เอดิชั่นส์ กรุ๊ป หนึ่งในผู้ก่อตั้ง KH EDITIONS แบรนด์เสื้อผ้าสัญชาติไทย

“KH EDITIONS (เคเอช เอดิชั่นส์) เป็นงานนวัตกรรมเชิงศิลป์ ที่มีจุดเด่นในเรื่องงานหัตถกรรมและนวัตกรรมมาอยู่ด้วยกัน เรามีเป้าหมายที่ต้องการเปลี่ยนภาพของอนาคตในการเปลี่ยนผ่านรูปแบบการผลิต และบริโภค จากเส้นตรงที่ผลิต-ใช้-ทิ้ง เน้นปริมาณและความรวดเร็ว มาสู่รูปแบบการผลิตแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่จะช่วยทำให้ชุมชนระดับท้องถิ่นขนาดเล็ก ได้พึ่งพาตนเองและธรรมชาติได้ ด้วยเทคนิค Farm To Closet ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการสวมใส่เสื้อผ้าที่มีต่อโลกได้” คุณนภัต เล่า

นอกจากนั้น ดีไซเนอร์หนุ่ม ยังเล่าอีกว่า ด้วยพื้นฐานการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ งานกราฟิก และงานแฟชั่นของตน ประกอบกับการได้โอกาสมาทำงานร่วมกับชุมชน โดยใช้แนวคิดการออกแบบมาช่วยพัฒนาและเรียนรู้งานหัตถกรรมผสานศิลปวัฒนธรรมของชุมชน จึงค้นพบว่า ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของชุมชน ส่วนใหญ่ขาดการออกแบบที่ดี

“อุตสาหกรรมแฟชั่นได้สร้างขยะเป็นจำนวนมาก เราเลยนำมาเป็นไอเดียนำของเสียหรือเหลือทิ้งจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม มาเข้าสู่กระบวนการแปรรูปใหม่ ให้เป็นเส้นใยอีกครั้ง และนำเส้นใยต่างๆ ที่ปลูกแบบไร้สารเคมี เช่น เส้นใยฝ้าย เส้นใยกล้วย มาผสมผสานกัน เราใช้เวลากว่า 2 ปี จนเกิดเป็น New Textile ที่มีฟังก์ชันหรือผิวสัมผัสที่แปลกใหม่”

“การทำงานโดยปกติของเรา จะเน้นไปทางด้านของดีไซน์เป็นหลัก ในอนาคตเราก็วางเป้าหมายหลักไว้ว่า จะเน้นการทำโปรเจ็กต์พิเศษ หรือเป็นคอลเล็กชันตามฤดูกาล พร้อมจัดแสดงผลงานทั้งออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงเข้าไปทำงานกับชุมชนให้มากขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนให้ดีขึ้น และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ทั้งเราและชุมชน” คุณนภัต ว่าอย่างนั้น

สอบถามสั่งซื้อได้ที่ เฟซบุ๊ก KH Editions