สุดยอดไอเดีย! ผ้าทอสะท้อนความร้อน จาก การย้อมผ้าพื้นถิ่นด้วยดินลูกรัง

ครั้งแรกของไทย! ผ้าทอสะท้อนความร้อน ผลผลิตจากการเพิ่มมูลค่า ด้วย เทคโนโลยีย้อมผ้าพื้นถิ่นด้วยดินลูกรัง

บ้านสันติภาพพัฒนา ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย เป็นแหล่งที่มีดินลูกรังสีแดงสดและมีพืชที่มีเปลือกให้สีหลายชนิด เช่น ประดู่ จาน (ทองกวาว) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีพืชที่เปลือกมีความเป็นด่างสูงเป็นจำนวนมาก อาทิ ยูคาลิปตัส ฝรั่ง

จากความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าว ทีมวิจัย วว. นำโดย ดร.ชุมพล บุษบก นักวิจัยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ วว. กล่าวว่า ตนและทีมงานได้นำวัตถุดิบที่มีในพื้นที่ มาพัฒนาเพื่อให้มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่แตกต่างจากงานของกลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านสันติภาพเดิม เพื่อให้เกิดอัตลักษณ์ใหม่ขึ้นกับชุมชน คือ การใช้เม็ดสีจากดินลูกรังที่ถูกพัฒนาให้สะท้อนความร้อนด้วยเทคโนโลยีที่ วว. พัฒนาขึ้น แล้วนำไปย้อมด้ายโดยผสมกับน้ำเปลือกไม้เพื่อช่วยในการกระจายตัวและยึดติดกับด้าย

ดร.ชุมพล บุษบก นักวิจัยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ วว.

จากนั้นใช้พืชที่มีความเป็นด่างสูงในการตรึงสีของดินไม่ให้หลุดออกจากด้ายอีกครั้ง แล้วนำไปทอเป็นผืน ทำให้ผ้าทอเป็นผ้าสะท้อนความร้อนและมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ซึ่งยังไม่มีพื้นที่อื่นผลิตผ้าชนิดนี้ นอกจากนี้ วว. ยังได้ออกแบบสัญลักษณ์ของกลุ่มให้มีความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น โดยใช้ไม้ไผ่ซางและชื่อหมู่บ้านสันติภาพเป็นตัวตั้งต้นในการสร้างสัญลักษณ์ที่ใช้กับผ้าทอ ทำให้มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับพื้นที่ทั้งตัวผลิตภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์

สมาชิกในกลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านสันติภาพพัฒนา ได้ย้อมผ้าและนำผ้าไปทอเป็นผืน ซึ่งผลิตภัณฑ์ผ้าทอสะท้อนความร้อน มีจุดเด่น คือ ใช้วัตถุดิบที่มีและผลิตขึ้นในพื้นที่ และ เป็นผ้าที่สะท้อนความร้อนได้ดีกว่าผ้าทั่วไป แล้วจำหน่ายเป็นผ้าสะท้อนความร้อน ซึ่งได้ราคาเพิ่มขึ้น คือ 1) ผ้าฝ้ายสะท้อนความร้อน สามารถจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าผ้าฝ้ายปกติ จาก 150 บาทต่อเมตร เป็น 300 บาทต่อเมตร เพิ่มขึ้น 100% เมื่อเทียบกับราคาเดิม”

” 2) ผ้าไหมสะท้อนความร้อน สามารถจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าผ้าไหมปกติจาก 800 บาทต่อเมตร เป็น 1,200 บาทต่อเมตร เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับราคาเดิม…” ดร.ชุมพล บุษบก นักวิจัย วว. กล่าวถึงผลลัพธ์ที่กลุ่มฯ ได้รับจากการบูรณาดำเนินงานของ วว. กับพันธมิตรจังหวัดเลย

ด้าน ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า วว. และจังหวัดเลยเป็นพันธมิตรเครือข่ายที่มีความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดเลย ร่วมกันสนับสนุนผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว.

โดยมีหอการค้าจังหวัดเลยเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการส่งเสริมการผลิตและการตลาดให้แก่วิสาหกิจชุมชนในจังหวัด ดังนั้น ความสำเร็จร่วมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอสะท้อนความร้อนครั้งนี้ เป็นความภาคภูมิใจของเราที่สามารถนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนศักยภาพในการบริหารจัดการเข้าไปช่วยตอบโจทย์ให้พี่น้องประชาชน ทั้งในแง่การเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรพื้นถิ่นสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างโอกาส สร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับท้องถิ่น

สอบถามรายละเอียดและรับบริการจาก วว. ติดต่อได้ที่ โทร. 0-2577-9000, 0-2577-9427 (ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ) โทรสาร 0-2577-9426 อีเมล  [email protected]