เปิด 4 เทรนด์ อาหารสุขภาพ เจ้าของธุรกิจอาหาร เล็งส่งออก ต้องอัพเดต!

เปิด 4 เทรนด์ อาหารสุขภาพ ต้องรู้! เจ้าของธุรกิจอาหาร ที่เล็งส่งออก อัพเดตเลย

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เป็นช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก นอกจากการใช้ชีวิตและธุรกิจต่างๆ ต้องเปลี่ยนไปแล้ว การเลือกรับประทานอาหารก็เปลี่ยนแปลงตาม ส่งผลให้ เทรนด์สุขภาพ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นกว่า 7% ทั่วโลก ซึ่ง เทรนด์อาหารอนาคต หรือ Future Food ที่หมายถึง อาหารที่ไม่ใช้สารเคมีในการผลิต กลายเป็นเทรนด์ที่ผู้คนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก

โดยเว็บไซต์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้เผยแพร่ข้อมูลว่า Future Food จะเข้ามาเปลี่ยนอุตสาหกรรมส่งออกจากเดิม ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นในยุค 4.0 ทำให้เกิดรูปแบบสินค้าที่เปลี่ยนไป และมีการส่งเสริมพัฒนาในระดับอุตสาหกรรมเข้าสู่ตลาดมากขึ้น ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ Future Food มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหาร เพราะ Future Food ถือเป็นอาหารที่มีความสำคัญต่อร่างกายและปลอดภัยต่อการบริโภคนั่นเอง

ทั้งนี้ Future Food ถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ

1. อาหารอินทรีย์ (Organic Food) คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผลิตผลทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมี

2. อาหารที่ผลิตขึ้นมาใหม่ทางนวัตกรรม (Novel Food) คือ อาหารรูปแบบใหม่ที่มีความเป็นนวัตกรรมสูงมาก เป็นอาหารที่ใช้ขั้นตอนการผลิตแบบใหม่ ไม่เคยมีการผลิตมาก่อน หรือเป็นอาหารที่ได้จากพืช หรือสัตว์

3. อาหารและเครื่องดื่มเสริมสุขภาพ (Functional Food) คือ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาหรืออาหารเสริม เป็นอาหารที่ออกแบบมาเพื่อใช้บำบัดรักษาผู้ป่วยเฉพาะโรค หรือผู้ที่ไม่สามารถทานอาหารปกติได้

4. อาหารทางการแพทย์ (Medical Food) คือ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำหน้าที่ให้คุณค่าอาหารที่จำเป็นให้กับร่างกาย