เครื่องควั่นกิ่งตอน ต้นทุน 30 บาท ใช้ง่าย พกพาสะดวก ประสิทธิภาพสูง

การตอนกิ่ง เป็นหนึ่งในวิธีการขยายพันธุ์พืชที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะในกลุ่มไม้ผล เช่น มะนาว มะม่วง ส้ม ชมพู่ ฝรั่ง ส้มโอ และอื่นๆ ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการตอนกิ่ง นายนิธิศ ทิพนี และคณะ แห่งวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เลขที่ 116 ถนนพหลโยธิน ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โทร. (082) 170-3683 จึงคิดค้นอุปกรณ์ที่เรียกว่า เครื่องควั่นกิ่งตอน ขึ้น

เครื่องควั่นกิ่งตอน ผลงานของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เป็น 1 ใน 113 ผลงาน ที่ส่งเข้าร่วมในการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัด และจะมีพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 ร่วมกับพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติในอีก 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ, รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

เครื่องควั่นกิ่งตอน ผลงานของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาสะดวก มีประสิทธิภาพในการควั่นกิ่งตอนสูง สามารถควั่นกิ่งได้รวดเร็ว พร้อมลอกเปลือกได้ในเวลาเดียวกัน อีกทั้งสามารถควั่นกิ่งในที่แคบๆ ได้

ที่สำคัญมีราคาไม่แพง ต้นทุนเพียง 30 บาท เท่านั้น

เครื่องควั่นกิ่งตอน สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาในการตอนกิ่ง ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยได้แนวคิดจากเครื่องแกะลวดเย็บกระดาษ

เครื่องควั่นกิ่งตอน สร้างจากท่อเหล็กครึ่งวงกลมติดใบมีดควั่นกิ่งไว้ทั้งสองข้างขนานกัน มีระยะห่างกัน ประมาณ 1 นิ้ว มีคานกดบังคับกิ่งเป็นตัวประคองให้กิ่งไม้อยู่ในตำแหน่ง

เครื่องควั่นกิ่งตอน สามารถควั่นกิ่งและลอกเปลือกได้ง่าย ใช้ควั่นกิ่งได้ตั้งแต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-15 มิลลิเมตร

จากการทดลองใช้โดยเกษตรกรชาวสวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอนกิ่งเพื่อจำหน่ายหรือเพื่อขยายพันธุ์เองในพื้นที่อำเภอบ้านตากและอำเภอสามเงา จำนวน 30 คน โดยให้ทดลองควั่นกิ่งตอน จากนั้นทำแบบสอบถาม จำนวน 10 ข้อ พบว่าเครื่องควั่นกิ่งตอนมีคุณภาพในการควั่นกิ่งในระดับดีมาก

ขั้นตอนการใช้งานง่าย

สำหรับขั้นตอนการทำงาน มีวิธีการง่ายๆ แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ

หนึ่ง อ้าคานกดบังคับกิ่งออก

สอง นำเครื่องควั่นกิ่งสวมเข้ากับกิ่งไม้ที่ต้องการตอน ใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้บีบระหว่างตัวเครื่องกับคานบังคับกิ่งให้ใบมีดจิกลงกับกิ่งไม้พอหลวม เพื่อให้สามารถหมุนเครื่องได้ หมุนเครื่องควั่นกิ่งตอนไปรอบๆ 1 รอบ

สาม เมื่อหมุนครบ 1 รอบ แล้ว จากนั้นกดตัวลอกเปลือกลงให้ปลายตัวลอกเปลือกจิกลงบนผิวกิ่งไม้

สี่ จากนั้นหมุนเครื่องต่อไปอีก เปลือกกิ่งไม้จะหลุดออกมาได้ง่าย

จากนั้นก็หุ้มกิ่งตามวิธีการตอน เพียงเท่านี้ก็จะได้กิ่งตอนที่พร้อมนำไปจำหน่ายหรือปลูกในสวนของตนเอง