แกร่งไม่ไหว! 5 ทักษะจำเป็น ที่ต้องมีติดตัวไว้ ไม่ว่าวิกฤตไหน ก็ยังมีงานทำ

แกร่งไม่ไหว! 5 ทักษะจำเป็น ที่ต้องมีติดตัวไว้ ช่วยให้มีงานทำ ไม่ว่าจะเจอวิกฤตไหนๆ

ทักษะจำเป็น – ทุกวันนี้ โลก เปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก ภาคธุรกิจ ต่างก็อยู่ในช่วงโดน ดิสรัปต์ (Disrupt) มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ พนักงาน อย่างเราๆ ก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเช่นกัน

จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ มนุษย์เงินเดือน ต้องมีทักษะเอาตัวรอดบางอย่าง ที่ทำให้เราทำงานได้ตลอด ไม่ว่าจะเผชิญกับผลกระทบใด แต่ทักษะหรือความรู้เฉพาะด้านเพียงอย่างเดียว เมื่อถึงจุดหนึ่งจะไปต่อในสายอาชีพเดิมไม่ได้ จึงต้องมีการ พัฒนาทักษะอย่างรอบด้าน โดย คุณนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร หนึ่งในผู้ก่อตั้ง บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชนหรือ SCM เจ้าของเพจ CEO Noppakrit ได้แนะนำไว้ ดังนี้

1. ทักษะเรื่องเทคโนโลยี : เนื่องจากในปัจจุบัน มนุษย์เราก้าวเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยี-ดิจิทัล มนุษย์เงินเดือนจึงจำเป็นต้องมีทักษะหรือก้าวตามให้ทันเทคโนโลยี-ดิจิทัลที่เกิดขึ้นมา โดยไม่จำเป็นต้องเข้าใจกระบวนการทางเทคนิคที่ซับซ้อน อาทิ การเข้าใจการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนั้นๆ ว่าสามารถใช้เชื่อมโยงกับธุรกิจองค์กรอย่างไรได้บ้าง เพื่อให้ธุรกิจองค์กรดำเนินต่อไปได้ เป็นต้น

2. ทักษะการคิดให้เป็น : เพราะเมื่อโลกยิ่งเปลี่ยน คนยิ่งต้องคิดเป็น ซึ่งทักษะทางการคิดนั้นมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การคิดวิเคราะห์ คิดวิพากษ์วิจารณ์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงตั้งคำถาม โดยความคิดเหล่านี้จะทำให้เราได้รับรู้คำตอบใหม่ๆ ทำให้ตอบโจทย์คำถามนั้นได้ดีกว่าเดิม

3. ทักษะการค้นหาความชัดเจน จุดมุ่งหมายและวิสัยทัศน์ในตัวเอง : ทำให้ชีวิตมีจุดมุ่งหมาย เพื่อส่งเสริมให้ชีวิตและองค์กรเดินไปด้วยกันอย่างไร เมื่อมีความชัดเจน จะทำให้สามารถใช้ทักษะการสื่อสารให้เป็นประโยชน์ ร่วมกับคนอื่นได้

4. ทักษะการบริหารจัดการ และมีภาวะผู้นำ : จะใช้ทรัพยากรแบบไหน วิธีใด มาพัฒนาทีมและองค์กรให้ไปต่อได้ และมีภาวะผู้นำ มาพูดเพื่อนำคนอื่นให้ทำหรือช่วยทำ

5. ทักษะการวางบทบาทให้ตัวเอง : เป็นทักษะที่ตัวเราเองต้องรู้ว่า เหมาะกับอะไร เหมาะกับบทบาทไหน มีเวลาศึกษาตัวเอง จนรู้ว่าตัวเองถนัดอะไร