9 มิ.ย. นี้! ยื่นปลูก กัญชา-กัญชง ใช้ในครัวเรือน เพียง 3 ขั้นตอน ใน แอพ “ปลูกกัญ”

ปลดล็อก 9 มิ.ย. นี้! ประชาชน ยื่นแจ้ง ขอปลูกกัญชา-กัญชง ใช้ในครัวเรือน ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน ใน แอพ “ปลูกกัญ”

หลังจากที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศ เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ส่งผลให้ กัญชา กัญชง ไม่เป็นยาเสพติดประเภท 5 อีกต่อไป โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ทำให้หลายคน เฝ้ารอให้มีการอนุญาตปลูก จำหน่าย และพกพาติดตัวได้อย่างถูกกฎหมายในไทย อย่างเป็นทางการ

ซึ่งประชาชนที่ต้องการจะปลูกกัญชา-กัญชง ไม่ต้องขออนุญาต แต่จะต้องมีการจดแจ้งผ่านเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่น “ปลูกกัญ” ตามขั้นตอน ดังนี้

วิธีจดแจ้งปลูกกัญชา

เข้าสู่เว็บไซต์ http://plookganja.fda.moph.go.th/ หรือแอพพลิเคชั่น ปลูกกัญ สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ แอนดรอยด์

  1. ทำการลงทะเบียน
  2. จดแจ้งตามวัตถุประสงค์
  3. รับเอกสารจดแจ้งอิเล็กทรอนิกส์

นอกจากขั้นตอนการยื่นขอปลูกแล้ว ก็มีคำถามที่ถามเข้ามากันบ่อยๆ อาทิ จะปลูกกัญชา กัญชง เพื่อจำหน่ายทำอย่างไร และสามารถนำเข้าผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง ได้หรือไม่ ทางเว็บไซต์ได้ตอบคำถามมา ดังนี้

  1. นำเข้าผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง ได้หรือไม่

เนื่องจากกัญชา กัญชง ไม่ถูกจัดเป็นยาเสพติดประเภท 5 แล้ว การนำเข้าจึงไม่ต้องขออนุญาตนำเข้าตามประมวลกฎหมาย แต่ต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การใช้งานบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือความมุ่งหมายของผู้ผลิต ดังนี้

– กรณีอาหาร จัดเป็นอาหารห้ามนำเข้าตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 424 พ.ศ. 2564 ที่ออกตามมาตรา 6(8) ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 20,000 บาท

– กรณีเครื่องสำอาง จัดเป็นเครื่องสำอางที่ห้ามนำเข้าตามประกาศฯ ที่ออกตามความในมาตรา 6(1) ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558

– กรณีการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น เช่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์นั้นๆ

2. ปลูกกัญชา กัญชง เพื่อจำหน่าย ทำอย่างไร

อย่างไรก็ตาม การจดแจ้งปลูกกัญชา กัญชง ในครั้งนี้ เป็นการปลูกในครัวเรือนเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น ส่วนการปลูกเชิงพาณิชย์ ทางกระทรวงสาธารณสุข ยังไม่มีไกด์ไลน์สำหรับการปลูกกัญชาเชิงพาณิชย์ ในช่วงก่อนที่ พ.ร.บ. จะบังคับใช้ แต่ตามร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. …. การปลูกเพื่อจำหน่ายมีแนวปฏิบัติดังนี้

ผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือขาย ต้องขออนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือผู้ซึ่งเลขาฯ อย. มอบหมาย โดยใบอนุญาตแต่ละชนิดจะมีค่าธรรมเนียมตั้งแต่ 5,000-100,000 บาท ขึ้นอยู่กับชนิดใบอนุญาต เช่น ใบอนุญาตปลูก ค่าธรรมเนียม 50,000 บาท ใบอนุญาตสกัด ค่าธรรมเนียม 50,000 บาท ใบอนุญาตจำหน่าย ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท เป็นต้น

ข้อมูลจาก ประชาชาติธุรกิจออนไลน์