มี คู่แข่ง ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องไม่ดี! แค่เปิดใจมอง แล้วจะเจอ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

ขายออนไลน์ แล้วมีคู่แข่ง ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องไม่ดี! แค่เปิดใจมอง แล้วจะเจอปัจจัยสู่ความสำเร็จ ที่ได้จาก คู่แข่ง

ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ ย่อมต้องมี คู่แข่งและการแข่งขัน เสมอ ซึ่งหากพูดถึงคู่แข่งและการแข่งขัน หลายๆ คน มักคิดไปในทางร้ายก่อนเสมอ จนอาจทำให้เกิดความท้อถอย นำไปสู่การไม่กล้าที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆ ในการทำธุรกิจกิจการของตน

คุณนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร หนึ่งในผู้ก่อตั้ง บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชนหรือ SCM ผู้ดำเนินธุรกิจแบบ MLM หรือ ธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภค ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในลักษณะเครือข่ายขายตรง เบอร์ต้นๆ ของประเทศไทย ได้ให้ข้อคิดในมุมกลับของการ มีคู่แข่ง ที่อาจกลายเป็นปัจจัย ที่ทำให้ประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆ!

  1. ตลาดคึกคัก : การมีคู่แข่ง อาจหมายถึง ตลาดของธุรกิจนั้นๆ มีความคึกคักน่าเข้ามาทำธุรกิจก็เป็นได้ เพราแต่ละเจ้า ต่างก็ใช้วิธีการทำการตลาดแข่งขันกันเพื่อดึงดูดและทำให้เกิดการรับรู้ในหมู่ลูกค้าว่า มีสินค้าหรือบริการแบบนี้อยู่ เช่น หากเป็นสมัยก่อน ต้องการจะซื้อเสื้อผ้า ผู้คนก็จะพากันไปซื้อที่ พาหุรัด เพราะมีผู้ค้าหลายเจ้าขายกันอยู่บริเวณนั้นนั่นเอง
  2. มาตรฐานสินค้าสูงขึ้น : การมีคู่แข่ง ทำให้มาตรฐานสูงขึ้นเสมอ เพราะหมายความว่า ตลาดนั้นไม่มีการผูกขาด สินค้ามีการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อทำให้ตอบโจทย์กับผู้บริโภคให้มากที่สุด เรียกว่า คู่แข่ง เป็นส่วนช่วยให้ เจ้าของธุรกิจมีแรงผลักดันในการพัฒนานั่นเอง
  3. เกิดประโยชน์กับผู้บริโภคหรือลูกค้า : ที่ใดมีการแข่งขัน ที่นั่นมักมีผลประโยชน์ต่อลูกค้าเสมอ หากลูกค้ารู้สึกว่า ตนเองได้รับผลประโยชน์มาก จะทำให้เกิดการสนับสนุนสินค้าประเภทนั้น เพราะมีมาตรฐานที่สูง แม้ว่าจะมีหลากหลายแบรนด์ก็ตาม ทำให้มีลูกค้าที่รักและจงรักภักดีกับแบรนด์ที่ตอบโจทย์ความต้องการ มาตรฐาน และคุณค่า เกิดเป็นความยั่งยืนของแบรนด์ต่อไป