มือใหม่ต้องรู้! 5 เช็กลิสต์ เตรียมความพร้อม ก่อนการเริ่มต้นธุรกิจเป็นของตัวเอง

มือใหม่ต้องรู้! 5 เช็กลิสต์ เตรียมความพร้อม ก่อนการเริ่มต้นธุรกิจเป็นของตัวเอง
มือใหม่ต้องรู้! 5 เช็กลิสต์ เตรียมความพร้อม ก่อนการเริ่มต้นธุรกิจเป็นของตัวเอง

มือใหม่ต้องรู้! 5 เช็กลิสต์ เตรียมความพร้อม ก่อนการเริ่มต้นธุรกิจเป็นของตัวเอง

ใครยุคสมัยนี้ ใครๆ ก็อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองกันทั้งนั้น แต่ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะผู้ที่จะทำ ต้องศึกษาและทำการบ้านอย่างหนักก่อนที่จะเริ่มลงมือทำ ให้มีความพร้อมและทักษะในหลายๆ ด้านที่นำมาใช้ในธุรกิจได้
อีกทั้งการเตรียมพร้อม ก็เป็นอีกสิ่งที่เจ้าของกิจการต้องให้ความสำคัญ ซึ่ง คุณนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร หนึ่งในผู้ก่อตั้ง บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจแบบ MLM หรือ ธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภค ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในลักษณะเครือข่ายขายตรง มี 5 เช็กลิสต์สำคัญในการเตรียมความพร้อม ก่อนที่จะเริ่มต้นธุรกิจ มาฝาก ดังนี้
1. มีโมเดลธุรกิจที่ชัดเจน : คือ โมเดลในการส่งมอบคุณค่าที่เตรียมไว้ให้กับลูกค้าปลายทาง หรือ โมเดลที่ใช้ในการจัดสรรปันส่วนผลตอบแทนที่ได้ โมเดลแบบออนไลน์ หรือ โมเดลแบบออฟไลน์ วิธีการติดต่อซื้อขายจะใช้รูปแบบไหน เป็นต้น โมเดลดังกล่าว อาจจะคิดเอง หารือร่วมกันกับหุ้นส่วน หรือหาที่ปรึกษาก็ได้ทั้งสิ้น
“…อย่าด้นสด เพราะถ้าผิดตั้งแต่แรกๆ ไปเพียง 1 องศา ก็จะผิดจนออกทะเลไปเรื่อยๆ”
2. ความเข้าใจในเรื่องธุรกิจของตนเอง : ตนเองมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจที่ทำขนาดไหน พึ่งพาคนในองค์กรมากน้อยเท่าใด
“…เราปักหลักด้วยความเข้าใจ จึงจะแก้ปัญหาได้ถูกต้อง ถ้าธุรกิจไหนที่เรายังไม่เข้าใจ มันมีความเสี่ยงเกินไปที่เราจะทำธุรกิจนั้น…ก่อนจะทำธุรกิจอะไร ให้เอาตัวเข้าไปมีประสบการณ์ จะได้มีทั้งประสบการณ์และความรู้ที่จะนำมาต่อยอดได้…”
3. เงินทุนเหมาะสม : เช็กว่ามีเงินทุนในการทำธุรกิจ ในระดับที่ไม่กดดันตัวเอง เพราะหากมีเงินทุนไม่มากพอ จะกลายเป็นเรื่องของความเสี่ยง ที่สามารถลามไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันได้
“…เราต้องเตรียมพร้อมระดับหนึ่งว่า เราสามารถรับความเสี่ยงสำหรับเงินที่จะเสียได้เท่าไหร่ ชีวิตจะไม่เดือดร้อน…”
4. พร้อมเปลี่ยนโหมดความคิดหรือไม่ : พร้อมที่จะเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม จากโหมดลูกจ้าง-พนักงาน มาเป็นโหมดเจ้าของกิจการหรือยัง เพราะการเป็นเจ้าของกิจการ ย่อมมีความรับผิดชอบมากขึ้น ไม่มีเวลาทำงานที่ชัดเจน
5. มีบุคลากรเริ่มต้น : มีทรัพยากรเริ่มต้น โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล เป็นใครบ้าง ต้องเริ่มคุยตั้งแต่วางแผนจะเปิดกิจการ ไม่ใช่เปิดกิจการแล้วค่อยมาหาคน โดยทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ มีอยู่ 4 แบบ คือ ฝ่ายกระบอกเสียงของเจ้าของกิจการ หรือ Influencer เพื่อสื่อสารให้คนรู้จักแบรนด์, ฝ่ายการขายและการตลาด, ฝ่ายระบบปฏิบัติการที่ดูแลเรื่องหลังบ้าน-ภายในองค์กรต่างๆ และ ฝ่ายบัญชีและการเงิน