สต๊อกของ สำคัญอย่างไร SMEs ต้องสต๊อกแบบไหน ทุนไม่จม?

สต๊อกของ สำคัญอย่างไร SMEs ต้องสต๊อกแบบไหน ทุนไม่จม?

เว็บไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่น่าสนใจ สำหรับเหล่าผู้ประกอบการ SMEs ว่าด้วยเรื่อง ความสำคัญของการสต๊อกสินค้า โดยระบุว่า จุดประสงค์ของการสต๊อกสินค้าของเหล่าผู้ประกอบการนั้น สต๊อกเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อการขาย

หากสินค้าชิ้นใดขายดีก็ควรจะมีการผลิตหรือหามาเก็บไว้ในปริมาณที่มากสักหน่อย ซึ่งการนำสินค้ามาสต๊อก ก็ควรพิจารณาให้รอบด้าน เช่น อายุการใช้งาน เวลาเก็บรักษา ความนิยมของสินค้าในแต่ละช่วง เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บรักษาสินค้าไว้ขายทั้งสิ้น

แล้วจะสต๊อกอย่างไร ให้ทุนไม่จม ของไม่ขาด เรามีเทคนิคบริหารสต๊อกมาฝากกัน

1. ควรมีการบันทึกสินค้า เข้าออกทุกครั้งเมื่อมีการซื้อเข้ามาหรือขายออกไป
2. บันทึกสินค้าคงเหลือทุกครั้งหลังปิดการขายในแต่ละวัน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได่วา สินค้าใดบ้างจะต้องซื้อเพิ่ม และสินค้าใดบ้างจะต้องกระจายออก
3. กําหนดจานวนขั้นตํ่าของสนค้าคงเหลอแต่ละชนิดา มียอดคงเหลอปริมาณเท่าไร จึงจะต้องสั่งซื้อเพิ่มเข้ามาไว้ในสต๊อก
4. สรุปยอดขายของสินค้าแต่ละชนิด เพื่อจะได้รู้ว่า สินค้าใดขายดี
5. ควรเก็บรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพดี ไม่ควรกักตุนสินค้าไว้ในปริมาณมากๆ