สต๊อกของ สำคัญอย่างไร SMEs ต้องสต๊อกแบบไหน ทุนไม่จม?

สต๊อกของ สำคัญอย่างไร SMEs ต้องสต๊อกแบบไหน ทุนไม่จม?

เว็บไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่น่าสนใจ สำหรับเหล่าผู้ประกอบการ SMEs ว่าด้วยเรื่อง ความสำคัญของการสต๊อกสินค้า โดยระบุว่า จุดประสงค์ของการสต๊อกสินค้าของเหล่าผู้ประกอบการนั้น สต๊อกเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อการขาย

หากสินค้าชิ้นใดขายดีก็ควรจะมีการผลิตหรือหามาเก็บไว้ในปริมาณที่มากสักหน่อย ซึ่งการนำสินค้ามาสต๊อก ก็ควรพิจารณาให้รอบด้าน เช่น อายุการใช้งาน เวลาเก็บรักษา ความนิยมของสินค้าในแต่ละช่วง เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บรักษาสินค้าไว้ขายทั้งสิ้น

แล้วจะสต๊อกอย่างไร ให้ทุนไม่จม ของไม่ขาด เรามีเทคนิคบริหารสต๊อกมาฝากกัน

1. ควรมีการบันทึกสินค้า เข้าออกทุกครั้งเมื่อมีการซื้อเข้ามาหรือขายออกไป
2. บันทึกสินค้าคงเหลือทุกครั้งหลังปิดการขายในแต่ละวัน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได่วา สินค้าใดบ้างจะต้องซื้อเพิ่ม และสินค้าใดบ้างจะต้องกระจายออก
3. กําหนดจานวนขั้นตํ่าของสนค้าคงเหลอแต่ละชนิดา มียอดคงเหลอปริมาณเท่าไร จึงจะต้องสั่งซื้อเพิ่มเข้ามาไว้ในสต๊อก
4. สรุปยอดขายของสินค้าแต่ละชนิด เพื่อจะได้รู้ว่า สินค้าใดขายดี
5. ควรเก็บรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพดี ไม่ควรกักตุนสินค้าไว้ในปริมาณมากๆ
บทความก่อนหน้านี้กรมทรัพยากรธรณี ชู กระบี่เมืองน่าเที่ยวเชิงธรณีวิทยา แหล่งซากดึกดำบรรพ์ ฟื้นฟูรับนักท่องเที่ยวมาเยือน
บทความถัดไป3 ราศี ที่ต้องเน้นเรื่องเอกสาร หลักฐานมากกว่าคำพูดลอยๆ ป้องกันความเสียเปรียบ