จากพนักงานบริษัท สู่ ผู้รับเหมาก่อสร้างร้านเซเว่นฯ เลี้ยงคนงาน 70 ชีวิต ให้กินดีอยู่ดี

จากพนักงานบริษัท สู่ ผู้รับเหมาก่อสร้างร้านเซเว่นฯ เลี้ยงคนงาน 70 ชีวิต ให้กินดีอยู่ดี
จากพนักงานบริษัท สู่ ผู้รับเหมาก่อสร้างร้านเซเว่นฯ เลี้ยงคนงาน 70 ชีวิต ให้กินดีอยู่ดี

จากพนักงานบริษัท สู่ ผู้รับเหมาก่อสร้างร้านเซเว่นฯ เลี้ยงคนงาน 70 ชีวิต ให้กินดีอยู่ดี 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง นับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สามารถกระจายรายได้ สู่ชนชั้นแรงงานรากหญ้าได้อย่างเข้าถึง ดั่งเช่น บริษัท เก่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น มานานกว่า 3 ปี ที่สร้างงานและกระจายรายได้ให้คนงานมานับ 70 ชีวิต กินดีอยู่ดี มีอาชีพสุจริตเลี้ยงครอบครัว แถมทุกคนไม่ตกงานช่วงโควิด-19 โดยเบื้องหลังความสำเร็จทั้งหมดนี้ มาจาก คุณรุ่งโรจน์ ผลจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เก่ง เอ็นจิเนียริ่ง 

จากพนักงานบริษัท สู่ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ร้านเซเว่นฯ เลี้ยงคนงาน 70 ชีวิต ให้กินดีอยู่ดี 
จากพนักงานบริษัท สู่ ผู้รับเหมาก่อสร้างร้านเซเว่นฯ เลี้ยงคนงาน 70 ชีวิต ให้กินดีอยู่ดี

คุณรุ่งโรจน์ เล่าให้ฟังว่า หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้เข้าเก็บเกี่ยวประสบการณ์งานก่อสร้าง ด้วยการเป็นพนักงานบริษัทตลอด 9 ปี นับตั้งแต่ คุมไซต์งาน อยู่โกดังสินค้า

จากนั้นในปี 2559 ได้รวบรวมความกล้า พาตัวเองขึ้นมาเป็น เจ้าของกิจการผู้รับเหมารายย่อย จดทะเบียนรูปแบบ บริษัท เก่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 9/206 หมู่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร กระทั่งพบจุดเปลี่ยนของชีวิตหลังได้มาร่วมงานกับ ซีพี ออลล์

จากพนักงานบริษัท สู่ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ร้านเซเว่นฯ เลี้ยงคนงาน 70 ชีวิต ให้กินดีอยู่ดี 
จากพนักงานบริษัท สู่ ผู้รับเหมาก่อสร้างร้านเซเว่นฯ เลี้ยงคนงาน 70 ชีวิต ให้กินดีอยู่ดี

เจ้าของกิจการคนเก่ง เล่าว่า ในปี 2560 บริษัท ซีพี ออลล์ เปิดโอกาสให้ผู้รับเหมาหน้าใหม่เข้ามานำเสนอโปรไฟล์ และผลงาน ปีนั้นมีบริษัทเข้าร่วมแข่งขัน 5 บริษัท หลังจากผ่านการตรวจสอบประวัติว่าโปร่งใส ทาง ซีพี ออลล์ จะให้แต่ละบริษัททดลองสร้างร้านเซเว่นอีเลฟเว่น โดยต้องคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่ง บริษัท เก่ง เอ็นจิเนียริ่ง สร้างเสร็จก่อนเจ้าอื่น คะแนนผ่านเกณฑ์ทุกขั้นตอน ในที่สุดจึงได้รับสิทธิ์เข้ามาร่วมประมูลงานครั้งต่อไป

“โอกาสที่ผมได้รับ ทำให้หลุดพ้นจากวงจรธุรกิจเดิมๆ จากที่ต้องคอยรับช่วงงานต่อจากคนอื่น รายได้ไม่สม่ำเสมอ ลูกน้องเครียดไม่มีงานทำ กลายมาเป็นบริษัทที่มั่นคง มีงาน มีรายได้ตลอดทั้งปี” คุณรุ่งโรจน์ เล่า   

จากพนักงานบริษัท สู่ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ร้านเซเว่นฯ เลี้ยงคนงาน 70 ชีวิต ให้กินดีอยู่ดี 
จากพนักงานบริษัท สู่ ผู้รับเหมาก่อสร้างร้านเซเว่นฯ เลี้ยงคนงาน 70 ชีวิต ให้กินดีอยู่ดี

ปัจจุบัน คุณรุ่งโรจน์ ร่วมงานกับบริษัทซีพี ออลล์ มานานกว่า 3 ปี ก่อสร้างร้านเซเว่นอีเลฟเว่นไปแล้ว 100 สาขา เฉลี่ยแต่ละปีก่อสร้าง 30 สาขา แต่ละสาขาใช้ระยะเวลาสร้างนาน 45-50 วัน

สำหรับเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์สร้างร้านเซเว่นฯ ผู้ประกอบการ บอกว่า อันดับแรก หลังจากได้รับแบบร้านมา จะเสนอราคาส่งเจ้าหน้าที่ กระบวนการนี้คัดเลือกจากคุณภาพวัสดุที่ใช้ คำนึงถึงความปลอดภัย และงบประมาณเป็นหลัก

สำหรับกลยุทธ์การบริหารธุรกิจ เจ้าของกิจการ ระบุว่า ตนยึดหลัก 4 ข้อ นั่นคือ ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ ยึดมั่นคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญ และไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน ดั่งพันธกิจที่ยึดถือมาตลอด คือ มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญงานก่อสร้างเพื่อให้ผลงานออกมามีคุณภาพ สร้างความพอใจสูงสุดให้ลูกค้า จริงใจซื่อสัตย์กับผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย  

จากพนักงานบริษัท สู่ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ร้านเซเว่นฯ เลี้ยงคนงาน 70 ชีวิต ให้กินดีอยู่ดี 
จากพนักงานบริษัท สู่ ผู้รับเหมาก่อสร้างร้านเซเว่นฯ เลี้ยงคนงาน 70 ชีวิต ให้กินดีอยู่ดี

ในส่วนของปัญหาที่ผู้รับเหมารายย่อยมักจะพบเจอ คือ แรงงานขาด ลา หรือ ลาออกช่วงเทศกาล เช่น สงกรานต์ และ ปีใหม่ คุณรุ่งโรจน์แก้ไขปัญหานี้ด้วยการจ่ายเงินค่าจ้างตรงเวลา เลี้ยงข้าวคนงานบ้างในบางครั้ง พยายามให้ลูกน้องทำงานไม่เครียดมาก รวมถึงมีเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี เขาเชื่อว่าหากนายจ้างดี ลูกน้องจะไม่กดดัน และมีใจอยากทำงานร่วมกัน

ด้านการแข่งขันธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เจ้าของกิจการ ระบุว่า 2-3 ปีที่ผ่านมา อาชีพนี้มีการแข่งขันสูงขึ้นเฉพาะบริษัทที่เป็นคู่แข่งโดยตรงประมาณ 10 เจ้า ทั้งนี้สาเหตุมาจากช่างที่มีประสบการณ์ต่างผันตัวขึ้นมาเป็นผู้รับเหมา อาชีพนี้ไม่ต้องใช้วุฒิการศึกษา ขอแค่มีประสบการณ์สามารถทำงานก่อสร้างได้ ก็มีรายได้

“ในฐานะคู่ค้าที่ร่วมงานกันมา 3 ปี ไม่เคยเกิดปัญหาใดๆ ลูกน้องทำงานไม่เครียด ทุกคนได้รับค่าแรงตรงเวลา เพราะซีพี ออลล์ และร้านเซเว่นฯ เป็นองค์กรที่มั่นคง ลูกค้าเข้ามาใช้บริการนับวันจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นด้วย สภาพคล่องทางการเงินสูง ยิ่งช่วงวิกฤตโควิด-19 ลูกน้องมีงานทำ ไม่มีใครตกงานเลย ได้ค่าแรงเกินอัตราค่าจ้างขั้นต่ำด้วยซ้ำ เฉลี่ยคนละ 400, 500, 600 สูงสุด 700 บาท”