เจ้าหน้าที่ต้องจัดระเบียบชาวบ้านหาเห็ดโคนป่าห้วยขาแข้ง แม่ค้ารับซื้อถึงที่สร้างรายได้งาม

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 ต.ค. นายชาคริต เทียมแอ่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ประธานเครือข่ายป่าชุมชนตำบลระบำ กล่าวว่า ช่วงระหว่างเดือนต.ค.-พ.ย.นี้ เป็นช่วงฤดูเก็บเห็ดโคน ซึ่งมีชาวบ้านในอำเภอลานสักและนอกพื้นที่ อำเภอแม่เปิ่น อำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอต่างๆ รวมถึงจังหวัดอื่นๆ ข้างเคียง จะเข้ามาเก็บเห็ดโคนเป็นประจำทุกปี ตามบริเวณแนวป่าชุมชนชายป่าห้วยขาแข้ง ตั้งแต่อำเภอลานสัก อำเภอห้วยคต และ อำเภอบ้านไร่ เป็นจำนวนมาก

201610231446024-20041020185849

ซึ่งทางเครือข่ายป่าชุมชนจึงจัดการเกี่ยวกับการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับชาวบ้านที่เข้าไปหาเห็ด โดยร่วมกับเจ้าหน้าเขตอนุรักษ์ห้วยขาแข้ง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ โดยมีกฎกติกาและข้อปฏิบัติ เพื่อควบคุมและดูแลการเข้าออกตามจุดที่กำหนด และนำบัตรประชาชนมาแลกบัตรการเข้าไปหาประโยชน์ก่อนเข้าพื้นที่ป่าทุกครั้ง ซึ่งทางคณะกรรมการจะให้ชาวบ้านเข้าหาในเขตกันชนป่าได้เท่านั้น ห้ามไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปในเขตอนุรักษ์ห้วยขาแข้งเป็นเด็ดขาด โดยจะมีเจ้าหน้าที่อนุรักษ์เดินลาดตระเวนตลอดแนวกันชน ที่มีรั่วลวดหนามกันไว้ ถ้พบผู้ฝ่าฝืนก็จะถูกดำเนินคดี

201610231446023-20041020185849

โดยกำหนดจุดไว้จำนวน 12 จุด โดยมีจุดที่ 1 บ้านเขาเขียว จุดที่ 2 จุดกิโล 6 บ้านไผ่งาม จุดที่ 3 แยกบ้านโป้ง จุดที่ 4 ทุ่งแฝก บ้านบึงเจริญ จุดที่ 5 ไฟป่า บ้านบึงเจริญ จุดที่ 6 หัวเขื่อน บ้านอ่างห้วยดง จุดที่ 7 บ้านโป่งมะค่า จุดที่ 8 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ (หลังวัด) จุดที่ 9 บ้านเขาไม้นวน จุดที่ 10 บ้านห้วยร่วม จุดที่ 11 บ้านซับป่าพลู และจุดที่ 12 บ้านเขาไม้นวน บ้านผู้ใหญ่บ้าน โดยมีกฎกติกาเข้า-ออกดังต่อไปนี้ เข้าพื้นที่ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ออก 18.00 น. โดยห้ามพักค้างแรมในป่า ห้ามนำปะทัดลูกบอลระเบิดเข้าไปในพื้นที่ ห้ามจับจองล้อมเชือกเป็นเจ้าของ ห้ามนำเครื่องมือเช่นเสียม จอบ ไปขุด และห้ามนำยานพาหนะเข้าไป โดยให้จอดได้บริเวณรอบนอกและจุดที่กำหนดเท่านั้น

201610231446022-20041020185849

นายชาคริต กล่าวต่อว่า ทุกปีที่ผ่านมาทางเครือข่ายป่าชุมชนนั้นดำเนินการแบบนี้มาแล้ว 1 ปี ก็ทำให้เกิดระเบียบกับชาวบ้าน โดยปีก่อนนั้นได้ปล่อยให้ชาวบ้าน เข้าไปหาเห็ดในป่าชุมชนและได้ทิ้งขยะ และมีการจับจองเป็นเจ้าของ ซึ่งทำให้มีการทะเลาะ สร้างปัญหา ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนได้ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตอนุรักษ์ป่าห้วยขาแข้ง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ลงมติให้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัด โดยทุกคนที่จะเข้าไปหาเห็ดนั้นจะต้องนำบัตรประชาชนมาแรกที่จุดตรวจจุดสกัด และเวลาออกจากป่าก็มาขอบัตรคืนและให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เพื่อป้องกันนำสิ่งผิดกฎหมายออกไปด้วย

201610231446025-20041020185849

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันแรกที่เปิดก็มีชาวบ้านเข้าไปหาเห็ดแล้วจำนวนเกือบ 600 คน ซึ่งยังไม่รวมอีก 11 จุด ที่ทางคณะกรรมการได้ตั้งจุดตรวจไว้ ซึ่งคาดว่าจะมีชาวบ้านเพิ่มขึ้น บ้างปีนั้นมีถึงวันละ 1,500 คน รอบชายป่าห้วยขาแข้ง

201610231446027-20041020185849

โดยบริเวณริมถนนก่อนเข้าชายป่า จะมีแม่ค้ามานั่งรอรับซื้อเห็ดจากชาวบ้านที่ออกมาจากป่าเห็ดตูม ในราคากิโลกรัมละ 400 เห็ด ขายออกกิโลกรัมละ 450 บาท เห็ดบานกิโลกรัมละ 200 บาท ขายออกกิโลกรัมละ 250 บาท โดยแม่ค้าต้องมานั่งคัดและเกาดินออกจากโค่นต้น ซึ่งในช่วงวันหยุดนั้นมีประชาชนได้เข้าไปเที่ยวในที่อนุสรณ์ สืบ นาคะเสถียร ในป่าห้วยขาแข้ง ขากลับผ่านมาข้างทางได้แวะซื้อกลับบ้าน ซึ่งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและแม่ค้าเป็นจำนวนมาก

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์