คู่มือ “คนลาออก”

คอลัมน์ HR Corner

โดย ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ http://tamrongsakk.blogspot.com 

หลายคนพอได้งานที่ใหม่ก็รีบร้อนไปยื่นใบลาออกกับหัวหน้าทันที โดยที่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาจ้างกับที่ใหม่ แล้วก็เกิดปัญหาตามมาคือเมื่อยื่นใบลาออกล่วงหน้า 30 วัน (ตามระเบียบการลาออกของบริษัทส่วนใหญ่) ไปแล้ว

บริษัทแห่งใหม่โทร.มาบอกว่า “ขอยกเลิกการรับเข้าทำงาน”! ผลก็คือ “เงิบ” น่ะสิครับ ครั้นจะบากหน้ากลับไปหาหัวหน้าแล้วบอกว่า “พี่ครับ ผมขอโทษจริงๆ ผมอยากจะยกเลิกการลาออก เพราะที่ใหม่เขาไม่รับผมเข้าทำงานแล้ว…ฯลฯ”

นี่ยังไม่รวมความไว้เนื้อเชื่อใจจากฝ่ายบริหารว่าถ้ายกเลิกการลาออกแล้ว พนักงานจะทำงานไปแบบศาลาพักร้อนเพื่อไปหางานใหม่อีกหรือเปล่า บริษัทจะไว้วางใจได้อีกมากน้อยแค่ไหน ฯลฯ เห็นไหมครับว่ามันอิหลักอิเหลื่อกันไปหมดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทำนองนี้

สิ่งที่คนคิดจากลาออกจากบริษัท “จะต้อง” ทำคือ

1.เซ็นสัญญาจ้างงานกับบริษัทแห่งใหม่ให้เรียบร้อยเสียก่อน ก่อนเซ็นชื่อก็ต้องดูรายละเอียดต่างๆ ของสัญญาจ้างให้ดีด้วยนะครับว่าเขามีเงื่อนไขอะไรอย่างไรบ้าง ไม่ใช่เห็นแบบผ่านๆ ก็รีบเซ็นลงไปเลย โดยไม่ดูข้อความอะไร เช่น ถ้าในสัญญาจ้างมีข้อความทำนองว่า

-บริษัทจะเรียกเก็บเงินค้ำประกันการทำงาน ทั้งๆ ที่ตำแหน่งงานที่รับนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเงิน หรือทรัพย์สินของนายจ้างที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับนายจ้างได้โดยลักษณะงานนั้น

– ถ้าไม่ผ่านทดลองงานบริษัทจะไม่จ่ายเงินเดือนงวดสุดท้าย

– ถ้าลาออกก่อนทำงานครบ 1 ปีบริษัทจะไม่คืนเงินค้ำประกันการทำงาน

– ข้อความที่มีลักษณะเอาเปรียบแรงงานอื่นๆ ฯลฯ

บริษัทที่มีสัญญาเอาเปรียบแรงงานแบบนี้ผมว่าอย่าไปทำเลยครับ เพราะแค่สัญญาจ้างยังแสดงเจตนาเอาเปรียบถึงขนาดนี้ แล้วเมื่อเราเข้ามาทำงาน เขาจะไม่เขี้ยวไม่เอาเปรียบเรายิ่งกว่านี้ หรือ คิด และดูเงื่อนไขให้ดีๆ ก่อนตัดสินใจนะครับ

2.ขอสำเนาสัญญาจ้างเอาไว้ด้วยเผื่อบริษัทใหม่เบี้ยวเรา ไม่รับเราเข้าทำงาน หลังจากเราเขียนใบลาออกจากที่ปัจจุบันไปแล้ว เรายังมีหลักฐานที่ไปฟ้องศาลแรงงานได้ถ้าบริษัทไม่ยอมให้เราเข้าทำงานตามวันที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง สิ่งสำคัญคือควรเซ็นสัญญาจ้าง และขอสำเนาสัญญาจ้างเอาไว้ก่อนไปยื่นใบลาออกกับหัวหน้าครับ

อาจจะมีคำถามว่า “ถ้าบริษัทที่จะรับเราเข้าทำงานเขาไม่ให้สำเนาสัญญาจ้าง หรือบอกว่าไม่ไว้ใจบริษัทเราเลยหรือ” จะทำอย่างไร ? ก็ตอบได้ว่าบริษัทที่มีมาตรฐานมีความเป็นมืออาชีพไม่มีวาระซ่อนเร้น ก็ควรจะต้องมีสำเนาสัญญาจ้างตามที่เราร้องขอ (ถ้าบริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพจริง ๆ แล้วเราไม่ต้องขอด้วยซ้ำ เมื่อเราเซ็นสัญญาจ้างเสร็จแล้ว เขาจะให้สำเนาสัญญาจ้างมาเลยแหละ) แต่ถ้าบริษัทที่ไม่ยอมให้สำเนาสัญญาจ้าง แม้เราจะขอแล้ว ก็ยังไม่ให้นี่ผมว่าลองคิดดูใหม่ว่าควรจะมาร่วมงานกับบริษัทที่ยังไม่มีความเป็นมืออาชีพ แม้แต่ในเรื่องเบื้องต้นอย่างนี้ดีหรือไม่

ฝากไว้ให้คิดก่อนตัดสินใจยื่นใบลาออกนะครับ