4 ขั้นตอนเปลี่ยนขยะเป็นเงิน สร้างรายได้ให้ชุมชนกว่าครึ่งล้าน

4 ขั้นตอนเปลี่ยนขยะเป็นเงิน สร้างรายได้ให้ชุมชนตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง แต่ละปีกว่าครึ่งล้าน

ที่ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เดิมชุมชนแห่งนี้เคยประสบปัญหาขยะล้นเมือง เนื่องจากไม่มีสถานที่ทิ้งขยะที่ถูกต้อง ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น ทางเทศบาลตำบลบ้านสา จึงผนึกกำลังกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี SCG จัดทำโครงการกำจัดขยะ โดยให้ชุมชนนี้คัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนนำไปทิ้ง สร้างจิตสำนึกให้ชาวบ้าน ที่สำคัญสร้างรายได้ให้ชุมชน

สำหรับ “โครงการธนาคารขยะ” เปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 2553 คุณนภปนนท์ สุรินทร์โท ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสา บอกว่า ทางเทศบาลบ้านสา จะมีการรับซื้อขยะรีไซเคิลจากชาวบ้านเดือนละครั้ง โดยมีสมุดเงินฝากธนาคารขยะรีไซเคิล ให้สะสมยอดเงินแลกเป็นรางวัล เช่น เกียรติบัตร ปูนซีเมนต์ ถุงผ้าลดโลกร้อน เป็นต้น

“โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ศูนย์จัดการวัสดุไม่ใช้แล้ว ดำเนินการโดยเริ่มจากการรับซื้อขยะมูลฝอยจากชุมชน แล้วนำไปจำหน่ายให้กับบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) ในราคาตันละ 1000 บาท เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการคัดแยกและผลิตเป็นเชื้อเพลิงแข็งต่อไป”

โครงการธนาคารขยะ มีวิธีการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ 1. จัดเก็บขยะมูลฝอยจากชุมชน ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี 2. คัดแยกขยะ แบ่งเป็น ขยะอันตราย ขยะเปียก เศษใบไม้ เศษผ้า 3. นำขยะที่ผ่านการคัดแยกแล้วเข้าเครื่องย่อย ใช้เวลา 15-20 วัน 4. จัดจำหน่ายให้กับบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง)

สำหรับผลสำเร็จของโครงการ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสา ระบุว่า สร้างรายได้ให้ชุมชนประมาณ 200,000 – 500,000 บาท/ปี เลยทีเดียว

นอกจากโครงการธนาคารขยะ ทางชุมชมแห่งนี้ยังมีโครงการชุมชนปลอดขยะอันตราย โครงการล้อมรั้วให้ต้นไม้ร่วมใจใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์ โครงการคัดแยะเป็นนิสัย ร่วมใจลดปริมาณขยะ เป็นต้น