“ยาหม่องสกัดจากหอมแดง” รางวัลเกียรติยศ…เวทีวิจัยที่เยอรมนี

เมื่อเร็วๆ นี้ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ ได้วิจัย *“ยาหม่องจากสารสกัดหอมแดง”* เนื่องจากสารสกัดจากหอมแดง ช่วยบรรเทาอาการอักเสบ ลดอาการบวม และลดการเกิดผื่นแดงจากพิษแมลงสัตว์กัดต่อยได้ดี ทั้งยังบรรเทาอาการหวัดคัดจมูก เนื่องจากในหอมแดงมีสารประกอบฟีนอลิก ซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ส่วนในน้ำมันหอมระเหย มีสารไดอัลลิลไดซัลไฟด์ และสารไดอัลลิลไตรซัลไฟด์

นอกจากนี้ ยังพบว่าในหอมแดงมีสารที่มีความสามารถในการยับยั้งการเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ และแบคทีเรีย ดังนั้น ยาหม่องจากสารสกัดหอมแดงที่ได้พัฒนาขึ้น จึงมีสรรพคุณลดพิษจากแมลงสัตว์กัดต่อย ลดอาการบวม ลดการเกิดผื่นแดง ลดอาการอักเสบ และบรรเทาอาการหวัด

ผศ.ชื่นสุมณ ยิ้มถิน อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า กระบวนการทำคือนำหอมแดงมาสกัด
ด้วยไขมัน นำไปเป็นส่วนผสมของยาหม่องจากสารสกัดหอมแดง จึงได้ผลิตภัณฑ์ยาหม่องสมุนไพรที่ทำ
จากสารสกัดหอมแดง ที่มีประสิทธิภาพในการลดพิษจากแมลงสัตว์กัดต่อย ลดอาการบวม ลดการเกิด
ผื่นแดง ลดอาการอักเสบ และบรรเทาอาการหวัดได้เป็นอย่างดี

ล่าสุดงานวิจัยดังกล่าวได้รับรางวัลเกียรติยศจากการประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรม 1 เหรียญทองแดง มุ่งสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ ในเวที “The
International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2018)
ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี*