ฎีกาชาวบ้าน : ลักมะพร้าว 3 ลูก จ่ายเท่าไหร่คดีอาญาก็ไม่จบ

จากการที่มีข่าวเมื่อไม่นานมานี้ว่า มีคนลักมะพร้าว แล้วเจ้าทรัพย์เรียกเงินหลักหมื่น คนที่ลักมะพร้าวไม่มีเงินจ่าย เลยต้องถูกดำเนินคดี เรื่องดังกล่าวนี้ มีคำถามว่า เป็นไปได้ในทางกฎหมายหรือไม่

การที่จะทราบคำตอบนี้ ต้องดูหลักในทางกฎหมายประการหนึ่งนั่น คือ ความผิดอาญา อาจแบ่งได้เป็น 1.ความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดอันยอมความได้ และ2. ความผิดอาญาแผ่นดิน ที่ไม่สามารถยอมความได้

ความผิดฐานลักทรัพย์ มีบัญญัติอยู่ใน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๔ ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกพันบาท

ความผิดในหมวดนี้ ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดที่ยอมความได้ ดังนั้น ความฐานลักทรัพย์จึงเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้

เมื่อเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้ จึงไม่อาจตกลงกันได้ในชั้นพนักงานสอบสวน นั่นหมายความว่า พนักงานสอบสวนจะต้องสอบสวนแล้ว สรุปสำนวนเสนอความเห็นไปที่พนักงานอัยการเพื่อจะวินิจฉัย ว่าควรจะมีคำสั่งว่าจะฟ้อง หรือไม่ฟ้อง อันเป็นการดำเนินคดีในชั้นศาลต่อไป

ความผิดฐานลักทรัพย์ พนักงานสอบสวนไม่สามารถเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาเพื่อให้คดีอาญาเลิกกันได้

ส่วนมะพร้าวที่ถูกลัก ถ้ากินไปแล้วก็ไม่อาจคืนได้ พนักงานอัยการอาจเรียกราคาค่ามะพร้าวนั้นไปแทนเจ้าของมะพร้าว พร้อมกับการฟ้องคดีอาญานั้นด้วยก็ได้

หมายเหตุ : รายการฎีกาชาวบ้าน เป็นรายการกฎหมายใกล้ตัว ออกอากาศทาง www.matichon.co.th 
นายโอภาส เพ็งเจริญ คอลัมนิสต์สัพเพเหระคดี หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน และนางสาวเสาวลักษณ์ สวัสดิ์กว้าน เป็นผู้ดำเนินรายการ

ที่มา : มติชนออนไลน์