10 เมืองมนุษย์ทำงาน ผู้รักการทำงาน “ชั่วโมงน้อยๆ” จะชอบเป็นที่สุด

ผลสำรวจเมืองของโลกที่มีสถิติชั่วโมงทำงานน้อยที่สุดในโลกพบว่าแชมป์ทำงานน้อยชั่วโมงเป็นของชาวกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสมีชั่วโมงทำงานต่อปีที่ 1,604 ชั่วโมง ซึ่งเป็นรายงานจากยูบีเอสที่วิเคราะห์การทำงานและรายได้ของคนทำงานใน 71 เมือง
ทั้งนี้ ผลศึกษาพบว่ากรุงปารีสมีอัตราเฉลี่ยมนุษย์ทำงานที่ 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และได้รับวันลาพักร้อน 29 วัน
ขณะที่ฮ่องกง คือเมืองที่ประชากรทำงานจำนวนชั่วโมงมากสุดในโลก เฉลี่ยที่ 2,606 ชั่วโมงต่อปี หรือมากกว่า 50 ชั่วโมงต่อสัปาห์
สำหรับสถิติเมืองชั่วโมงทำงานน้อยสุดในโลกเรียงลำดับดังนี้
1.ปารีส(1,604ชั่วโมงต่อปี)วันลาพักร้อน 29 วัน
2.ลียง (1,631 ชั่วโมงต่อปี) วันลาพักร้อน 29 วันต่อปี
3.มอสโคว์ (1,647 ชั่วโมงต่อปี) วันลาพักร้อน 31 วันต่อปี
4.เฮลซิงกิ (1,659 ชั่วโมงต่อปี) วันลาพักร้อน 29 วันต่อปี
5.เวียนนา (1,678 ชั่วโมงต่อปี) วันลาพักร้อน 27 วันต่อปี
6.มิลาน (1,691 ชั่วโมงต่อปี) วันลาพักร้อน (ไม่ได้แจ้ง)
7.โคเปนเฮเก้น (1,697 ชั่วโมงต่อปี) วันลาพักร้อน (ไม่ได้แจ้ง)
8.ลักเซมเบิร์ก (1,703 ชั่วโมงต่อปี) วันลาพักร้อน 32 วันต่อปี
9.วิลนิอุส (1,716 ชั่วโมงต่อปี) วันลาพักร้อน 30 วันต่อปี
10.บรัสเซลส์  (1,717 ชั่วโมงต่อปี) วันลาพักร้อน 18 วันต่อปี
ที่มา UBS (Prices and earnings ปี 2015