พ่อค้า แม่ขาย สุขใจได้สินเชื่อ แบงก์ใหญ่ ปล่อยกู้ฉลุย

ในรอบ 5 เดือนที่ผ่านมา (เมษายน-15 กันยายน) ธนาคารพันธมิตรที่ผนึกกำลังกับ บสย. ได้ให้การช่วยเหลือรายย่อย ปล่อยสินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อ มากกว่า 10,000 ราย คิดเป็นวงเงินความช่วยเหลือมากกว่า 1,100 ล้านบาท

ฮีโร่ในดวงใจของพ่อค้าแม่ขายในรอบ 5 เดือน ไม่ใช่ใครอื่นไกล แต่เป็น 4 ธนาคารใจดี ที่ได้มอบความสุขสดชื่นให้กับพ่อค้า แม่ขาย และรายย่อย คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารทิสโก้ ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย และ ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารออมสิน และธนาคารทิสโก้ ให้วงเงินกู้รายละ 200,000 บาท ขณะที่ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยและธนาคารกรุงเทพ ให้วงเงินกู้รายละ 100,000 บาท สำหรับธนาคารกรุงเทพ นอกจากจะมี บสย.ค้ำประกันแล้ว จะต้องมีผู้ค้ำประกันด้วย 1 คน

วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ ที่ผ่านการปล่อยกู้จากธนาคารใจดีทั้ง 4 ธนาคาร มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกเดือน นับตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา ในเดือนเมษายน มีผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อและค้ำประกัน 146 ราย ค้ำประกันและได้สินเชื่อ 13 ล้านบาท เดือนพฤษภาคม เพิ่มเป็น 1,020 ราย วงเงิน 112 ล้านบาท เดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว 2,400  ราย วงเงิน 275 ล้านบาท เดือนกรกฎาคม ขยับตัวเลขเป็น 2,500 ราย วงเงิน 291 ล้านบาท เดือนสิงหาคม 2,700 ราย วงเงิน 306 ล้านบาท และในเดือนกันยายน ตัวเลข ณ วันที่ 14 จำนวน 1,300 ราย วงเงิน 128 ล้านบาท

ภายใต้กระแสเศรษฐกิจที่ไม่สดใส การปล่อยกู้ให้รายย่อยได้ต่อทุนธุรกิจ สำคัญมากครับ โดยเฉพาะกลุ่มผู้กู้ที่ขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน และมีบสย.หน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ช่วยให้พ่อค้าแม่ขายชื่นใจ เพราะเราทำหน้าที่ค้ำประกันให้

อาจมีหลายคำถามว่า หนี้เสีย ก็มีมากและเป็นความเสี่ยง ธนาคารก็มองว่าเป็นความเสี่ยงที่จะปล่อยกู้ ธนาคารย่อมต้องการลดความเสี่ยง โดยหาหน่วยงานที่มารับความเสี่ยง และเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้ได้ย่อมจะดีกว่า ซึ่งผมว่า โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Micro Entrepreneurs ตอบโจทย์และโดนใจพ่อค้าแม่ขายครับ จากตัวเลขที่เพิ่มขึ้นทุกเดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทั้ง 4 ธนาคารที่เข้ามาร่วมผลักดันขับเคลื่อนให้พ่อค้าได้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อ

ถึงเวลานี้ ยังมีวงเงินค้ำประกันมากพอที่จะเปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ขายได้ชื่นใจกันอีกเยอะครับ ส่วนธนาคารจะอนุมัติวงเงินให้ท่านแน่นอน หากว่าธุรกิจของท่านกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ผมเชื่อมั่นว่า ทุกธุรกิจมีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อ…มิสเตอร์ บสย. พร้อมค้ำประกันสินเชื่อให้พ่อค้าแม่ขาย ครับ