ตามไปดู สินค้านวัตกรรม “กล่องข้าวผู้สูงอายุ”

 

คุณอภิรดี  ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การส่งออกมีความสำคัญในการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศและเป็นหนึ่งในกลไกพัฒนาเศรษฐกิจไทยในภาคการผลิต  ปัจจุบันประเทศไทยกำลังปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือ Value-Based Economy ด้วยโมเดล “ประเทศไทย 4.0”  ตามนโยบายของรัฐบาล

ดังนั้นไทยจะเป็นเพียงผู้ผลิตสินค้าคุณภาพเหมือนในอดีตไม่ได้แล้ว  ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกไทยต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปสู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมทั้งด้านความคิด การออกแบบ การพัฒนาสิ่งใหม่ ซึ่งทั้งหมดจะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์  ความรู้ และโนฮาว มาบูรณาการเข้าด้วยกัน เป็นการเดินหน้าพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางแหล่งผลิตสินค้าและบริการที่มีทั้งคุณภาพและความโดดเด่นเฉพาะตัวในอาเซียน

กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายเดินหน้ายกระดับความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยการขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ใหม่ ภายใต้แนวคิด Creative Thailand : สร้างสรรค์ สร้างชาติ  เพื่อพัฒนาตลาดส่งออกสินค้านวัตกรรมและการออกแบบไทยให้เป็นศูนย์กลางของอาเซียน และเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก

แผนงานนี้มุ่งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 อาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ   กลุ่มที่ 2 สาธารณสุขสุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) กลุ่มที่ 3 กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Device, Robotics & Mechatronics) กลุ่มที่ 4 ดิจิทัลเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, Internet of Thing Artificial Intelligence & Embedded Technology) และกลุ่มที่ 5 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (Creative Culture & High Value Service)

ในงานนี้ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้นำผลิตภัณฑ์ในโปรแกรมการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (หรือ โปรแกรม ITAP)  มานำเสนอด้วย โดยคุณชนากานต์ สันตยานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโส ITAP กล่าวว่า ได้นำผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ ของผู้ประกอบการ 4 บริษัท ที่ได้เข้าร่วมโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุ

%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e-24

คุณชนากานต์ สันตยานนท์ กับชุดครัวต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุ

ในปีงบประมาณ2560 ทางโครงการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอีก 10 ราย จากที่มีผู้ประกอบการมาสมัครแล้ว 2 ราย ซึ่งหากไม่รู้ว่าจะผลิตสินค้าอะไรทางโครงการก็จะแนะนำให้ เพราะบ้านเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว โดยได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือพวกผู้สูงวัยที่ยังทำกิจกรรมได้และชอบการพบปะสังสรรค์กับพรรคพวกเพื่อนฝูงข้างนอก  2.พวกผู้สูงวัยที่ชอบอยู่กับบ้าน 3. ผู้สูงวัยที่อยู่ติดเตียง

ผู้ประกอบการ 4 ราย ได้แก่ 1.อุปกรณ์กล่องข้าวสำหรับผู้สูงอายุ ของบริษัท ไบโอฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด 2.อุปกรณ์ออกกำลังภายในบ้านสำหรับผู้สูงอายุ ของบริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด 3.ชุดเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งสำหรับผู้สูงอายุ ของบริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด และ 4.เฟอร์นิเจอร์ตู้วางรองเท้าอเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุ ของบริษัท แกรนด์ดิส จำกัด

จุดเด่นของ“อุปกรณ์กล่องข้าวสำหรับผู้สูงอายุ” คือ ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ (Bio-Plastic) ร่วมกับการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ที่คำนึงถึงหลักสรีระวิทยาของผู้สูงอายุ ในการหยิบจับกล่องข้าวที่ใช้แรงในการจับไม่มากเกินไป รวมไปถึงการเปิด/ปิดฝาของกล่องข้าว ซึ่งต้องเปิด/ปิดโดยใช้แรงไม่มาก  ร่วมกับการใช้ปัจจัยด้านจิตวิทยาในการออกแบบ เช่น การมีเสียงของการปิดฝากล่องข้าวเพื่อให้ผู้สูงอายุทราบและรู้สึกว่าฝากล่องข้าวปิดสนิทจริง นอกจากนั้นยังออกแบบให้ใช้เก็บอาหาร  และอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟได้ และพร้อมที่จะแปรสภาพเป็นภาชนะที่ใช้บนโต๊ะอาหารได้ทันที สร้างความสะดวกแก่ผู้สูงอายุมากขึ้น

%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%89

ส่วน “ชุดเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งสำหรับผู้สูงอายุ” ใช้หลักการออกแบบโดยคำนึงถึงสรีระของผู้สูงอายุ เช่น เก้าอี้สนามที่ถูกออกแบบให้มีระดับความสูงจากพื้นอย่างเหมาะสม ทำให้ผู้สูงอายุสามารถลุกจากที่นั่งได้ง่ายกว่าเก้าอี้ทั่วๆ ไป นอกจากนั้นชุดเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทยังมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สามารถจัดวางและเคลื่อนย้ายได้สะดวก รวมทั้งมีที่วางเท้าซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเป็นโต๊ะกาแฟขนาดเล็กน้ำหนักเบาได้ด้วย นับเป็นการเพิ่มประโยชน์ใช้สอยรวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุไปในเวลาเดียวกัน

%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e-8

เช่นเดียวกับ “เฟอร์นิเจอร์ตู้วางรองเท้าอเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุ” ที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบโดยคำนึงถึงสรีระของผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการเปิด/ปิดบานประตูตู้วางรองเท้า จึงดัดแปลงโดยการใช้ผืนผ้าเลื่อนเปิด/ปิดตู้แทนบานประตู ทำให้ผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องใช้แรงมากเหมาะสมและสอดคล้องกับสถิติที่พบว่าผู้สูงอายุมีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุหกล้มจากการยืนใส่รองเท้า นอกจากนั้นแล้วตู้วางรองเท้าของบริษัท ยังออกแบบให้มีการเพิ่มพื้นที่นั่งสำหรับใส่รองเท้าเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหกล้มขณะสวมรองเท้า ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่คิดเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง

สำหรับ “อุปกรณ์ออกกำลังภายในบ้านสำหรับผู้สูงอายุ” ออกแบบโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมกับหลักจิตวิทยาในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ มีจุดเด่นของอุปกรณ์โดยไม่จำเป็นต้องใช้รองเท้ากีฬา ทำให้ผู้สูงอายุสามารถออกกำลังกายได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนรองเท้า ช่วยลดอุปสรรคในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุได้ดี

ในงานดังกล่าวมีบรรดาผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่นำสินค้านวัตกรรมมานำเสนอด้วย อย่างเช่น ลูกบอลน้ำมะพร้าวอ่อน เมลโล เบลโล ที่ผลิตจากผลไม้100 %  ซึ่งหลายคนชิมแล้วต่างติดอกติดใจ เพราะนอกจากจะได้ทานเนื้อมะพร้าวอ่อนเป็นลูกกลมๆที่ไปแตกในปากแล้วแบบไม่คาดคิดแล้ว ยังได้ดื่มด่ำกับรสชาติน้ำผลไม้อย่างน้ำมะม่วง น้ำมะละกอ และน้ำมะพร้าวด้วย

%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a5

นอกจากนี้ยังมีกับดักยุงลาย ลีโอแทรป,สเปรย์ไล่หนู ,ขนมขบเคี้ยวจากกระเทียม,จานกาบหมาก ,สเปรดมันม่วงหวานกึ่งสำเร็จรูปฯลฯ