เปิด 5 ธุรกิจน่าจับตา 2024 ลงทุนระยะยาว “สิ่งแวดล้อม” ยืน 1 คนตระหนักรู้มากขึ้น

เปิด 5 ธุรกิจน่าจับตา 2024 ลงทุนระยะยาว “สิ่งแวดล้อม” ยืน 1 คนตระหนักรู้มากขึ้น

คนที่อยากทำธุรกิจ หรือมีธุรกิจเป็นของตัวเองจำเป็นต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม อัปเดตตัวเองเสมอกับเทรนด์การตลาดและแวดวงธุรกิจ สิ่งที่น่าสนใจในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาคือ เรื่องสิ่งแวดล้อม วันนี้ เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ จะมาเผยแนวโน้ม 5 ธุรกิจน่าจับตาในปี 2024 เผื่อลงทุนในอนาคต

แนวโน้ม 5 ธุรกิจน่าจับตาในปีนี้ คือ

  1. ธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผู้คนเริ่มให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น ธุรกิจพลังงานสะอาด ธุรกิจการจัดการขยะ ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ฯลฯ มีโอกาสเติบโตสูง
  2. ธุรกิจด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยีกำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เช่น ธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ (AI) ธุรกิจบล็อกเชน ฯลฯ ก็มีโอกาสเติบโตสูงเช่นกัน
  3. ธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม ผู้คนเริ่มให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความงามมากขึ้น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงาม เช่น ธุรกิจอาหารเสริม ธุรกิจความงาม ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ
  4. ธุรกิจด้านการศึกษา ผู้คนหันมาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น ธุรกิจการศึกษาออนไลน์ ธุรกิจการศึกษานอกระบบ ธุรกิจการศึกษาเพื่ออาชีพ
  5. ธุรกิจด้านไลฟ์สไตล์ ผู้คนให้ความสำคัญกับไลฟ์สไตล์มากขึ้น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ เช่น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจบริการ

สำหรับธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2024 มีโอกาสเติบโตสูง เนื่องจากผู้คนเริ่มให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานทดแทน การทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่พูดถึงกันอย่างต่อเนื่อง โดยเทรนด์ธุรกิจสิ่งแวดล้อมที่น่าจับตามองในปีนี้คือ

  • ธุรกิจพลังงานสะอาด ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด เช่น ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวภาพ ฯลฯ เพราะหลายคนหันมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว อีกทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • ธุรกิจการจัดการขยะ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ เช่น ธุรกิจรีไซเคิล ธุรกิจกำจัดขยะอันตราย ธุรกิจผลิตวัสดุจากขยะ เกิดจากผู้คนหันมาใส่ใจการลดปริมาณขยะ และนโยบายทางภาครัฐ
  • ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ เช่น ธุรกิจผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ธุรกิจผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ ธุรกิจจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ฯลฯ เนื่องจากผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และเริ่มตระหนักถึงผลกระทบของเกษตรเคมีต่อสิ่งแวดล้อมและตัวเอง
  • ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น ธุรกิจนำเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ธุรกิจที่พักเชิงอนุรักษ์ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบท้องถิ่น ฯลฯ เนื่องจากผู้คนหันมาใส่ใจการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน สนับสนุนผลิตภัณฑ์ในพื้นถิ่น และเรียนรู้วิถีชุมชนที่มีความหลากหลาย

สำหรับคนที่สนใจต้องการทำธุรกิจสิ่งแวดล้อมในปี 2024 สิ่งสำคัญคือ ต้องศึกษาตลาดและความต้องการของผู้บริโภคให้ดี เพื่อเข้าใจว่าผู้บริโภคต้องการอะไร และธุรกิจของคุณจะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างไร นอกจากนี้ ควรสร้างจุดเด่นให้กับธุรกิจของคุณ เพื่อให้แตกต่างจากธุรกิจอื่นๆ ในตลาด และดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค