How To บริหารธุรกิจ ครอบครัว ให้ไปต่อ อย่างไม่สะดุด ด้วย 7 เทคนิคนี้!

How To บริหารธุรกิจ ครอบครัว ให้ไปต่อ อย่างไม่สะดุด ด้วย 7 เทคนิคนี้!

ปัจจุบัน ผู้คนต่างมีความฝันที่ว่า อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง หรืออยากสร้างธุรกิจขึ้นมาเพื่อเป็นนายตัวเอง กันเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีไม่น้อย ที่ได้รับมรดกตกทอดเป็น ธุรกิจของครอบครัว มาบริหารต่อ บ้างอาจจะชอบ บ้างอาจไม่ชอบ แต่เมื่อได้มาแล้วก็ต้องทำให้อยู่รอดให้ได้

แล้วจะทำอย่างไรล่ะ? เพราะการรับธุรกิจต่อมาจากรุ่นที่ 1 มีทั้งส่วนที่ทำไว้ดีมากและส่วนที่ยังต้องแก้ไข คุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญเรื่องธุรกิจครอบครัว ได้แนะวิธีการบริหารธุรกิจครอบครัว ให้ไปต่อได้อย่างไม่สะดุด ในงานสัมมนา “เคล็ดลับบริหารธุรกิจครอบครัวมืออาชีพ” ดังนี้

1. ปรับโมเดลธุรกิจ : ต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้ว่า โมเดลธุรกิจของเราเป็นอย่างไร? เราที่มารับช่วงต่อ นิยามธุรกิจไว้อยู่ในตลาดไหน? คู่แข่งของเราคือใครบ้าง? ลูกค้าคือกลุ่มไหน? สินค้าของเราคืออะไร?

2. โครงสร้างการ ถือหุ้น ต้องชัดเจน : ปรับโครงสร้างการถือหุ้นของเรา จากที่เคยถือมั่วๆ ลอยๆ หรือถือแทนกัน ให้แบ่งเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนว่า ใครถือหุ้นอยู่บ้าง? แต่ละคนถือกันคนละเท่าไหร่? เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

3. ควบรวม บริษัทซ้ำๆ ให้เหลือบริษัทเดียว : จัดการควบบริษัท จากที่เคยมีซ้ำๆ กัน ให้รวมเป็นบริษัทเดียว เพื่อลดการโยกกำไรไปมาระหว่างกัน

4. เลิกจัดตั้ง ทุนจดทะเบียนต่ำ เงินกู้ กรรมการสูง จะทำให้หนี้เยอะ : บริษัทที่มีทุนจดทะเบียนต่ำๆ แต่มีหนี้สูง มีเงินกู้ มีกรรมการเยอะ อาจทำไม่ได้อีกต่อไป เพราะเหมือนมีแรงกดดันที่ทำให้ถูกต้องจากประเด็นเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆ ที่ทำให้ต้องทำให้บริษัทมีความชัดเจน ถูกต้อง และเชื่อถือได้

5. รู้จักแหล่งเงินกู้ : ปัจจุบัน มีแหล่งเงินกู้ให้เลือกขอเงินทุนเยอะมากมาย โดยเฉพาะแบบ Non – IBD ที่เจ้าของธุรกิจคนใหม่จำเป็นต้องเรียนรู้และตัดสินใจได้ว่า จะกู้รูปแบบไหน

6. จัดการทรัพย์สินให้ดี เลิกสะสมสิ่งที่ไม่ทำให้เกิดรายได้ : เราจำเป็นต้องจัดการให้ชัดเจน เพราะธุรกิจครอบครัวหลายๆ ธุรกิจ มี Sunk Asset เยอะแต่ไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงของงบดุล จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องจัดการใหม่ทั้งหมด

7. จ้างคนให้เหมาะสมกับงาน : การจ้างคนในปัจจุบัน ไม่ได้มีแค่การจ้างแบบรับเป็นพนักงานประจำ แต่ยังมีรูปแบบการจ้างที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละแบบ หากเลือกจ้างได้ตรงกับความต้องการของธุรกิจ ก็อาจช่วยให้การทำงานมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นมากขึ้น