How To ดึงดูด ลูกค้า มาซื้อของที่เราซ้ำๆ เมื่อ ร้านออนไลน์ แข่งกันเดือด

How To รักษา-ดึงดูด ลูกค้า ให้มาซื้อของที่เราซ้ำๆ เมื่อร้านขายออนไลน์แข่งขันกันเดือด

การค้าในรูปแบบ e-Commerce นั้น จะช่วยให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ลดต้นทุนและกระบวนการดำเนินงานให้น้อยลง เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ขยายตลาดได้กว้าง สามารถซื้อขายได้ ทุกที่ ทุกเวลา

แล้วเคยคิดหรือถามลูกค้าหรือไม่ว่า…ทําไมลูกค้าต้องซื้อของเรา?

ส่วนใหญ่ก็คงตอบว่า เพราะอยากได้ หรือ มีความต้องการจะใช้สินค้านั้นๆ สินค้าดีมีคุณภาพ ราคาถูกกว่าร้านอื่น สินค้าไม่เหมือนใคร คนขาย บริการดี มีความน่าเชื่อถือ ส่งของเร็ว

หรือเหตุผลอื่นๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยสําคัญที่ต้องคํานึงถึงในการขายสินค้าด้วย เพื่อเป็นการดึงดูดให้ลูกค้า อยากซื้อสินค้ากับเรา และรักษาลูกค้า ให้กลับมาซื้อสินค้ากับเราอีก

นอกจากนั้น สิ่งที่ผู้ขายควรปฏิบัติในการขายสินค้า เพื่อดึงดูดและทำให้ลูกค้าอยากกลับมาซื้อสินค้าอีก เว็บไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พอสรุปได้ ดังนี้

1. รู้จักสินค้าที่ขายอย่างดี สามารถแนะนํารายละเอียดของตัวสินค้าได้

2. เข้าใจความต้องการของลูกค้า สามารถแนะนําสินค้าได้ตรงจุด

3. สร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้า และร้านค้า ถ้าเป็นร้านค้า จะต้องมีการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ หากเป็นสินค้า ต้องมี อย. ก็ควรแสดงให้ลูกค้าเห็น

4. โปรโมตสินค้าผ่านสื่อต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ร้านค้า

5. มีการติดตามลูกค้า เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ อาจจะเป็นการให้ของสมนาคุณกับลูกค้าประจำ ให้ลูกค้าร่วมกิจกรรมกับทางร้าน เพื่อรับของรางวัล เป็นต้น