ธุรกิจ กับ ผลกำไร เป็นของคู่กัน แล้วจะตั้ง ราคาขาย ยังไง ให้ธุรกิจมีกำไร?

ธุรกิจ กับ ผลกำไร เป็นของคู่กัน แล้วจะตั้ง ราคาขาย ยังไง ให้ธุรกิจมีกำไร?

เมื่อเริ่มทำธุรกิจ ไม่ว่าจะสเกลไหนๆ ย่อมคาดหวังถึง กำไร ที่จะได้กันทุกคน ไม่ว่าจะเล็กๆ น้อยๆ ไปจนถึง กำไรมหาศาล ยิ่งในยุคนี้ที่คนหันมาซื้อขายออนไลน์กันมากขึ้น แม้ความต้องการซื้อสินค้าจะมีมหาศาล แต่ก็มีความยากที่จะทำให้ลูกค้าซื้อสินค้า เมื่อมีเรื่องของ การเปรียบเทียบราคา เข้ามาเป็นตัวเกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ K SME ได้แชร์เทคนิคการตั้งราคาสินค้าและบริการ ที่จะช่วยให้ร้านค้าได้กำไรแน่นอน มี 3 วิธีด้วยกัน คือ ต้นทุน-ตลาด-ลูกค้า ดังนี้

1. ตั้งราคาสินค้าจากต้นทุน

เป็นวิธีคลาสสิคในการกำหนดราคาสินค้า คือ การคำนวณต้นทุนสินค้าก่อน หลังจากนั้นค่อยคิดดูว่าต้องการกำไรเท่าไหร่ แล้วบวกเข้ากับราคาสินค้า เช่น คำนวณต้นทุนรวมของหมูปิ้งไม้ละ 10 บาท อยากได้กำไรชิ้นละ 10 บาท ก็บวกราคาขายชิ้นละ 20 บาท เป็นต้น

2. ตั้งราคาสินค้าจากตลาด

สำรวจราคาสินค้าหรือบริการที่ใกล้เคียงกับของเราในตลาด หลังจากนั้น สำรวจความแตกต่างของสินค้าในแต่ละช่วงราคา เช่น เราขายหมูปิ้งหน้าปากซอย ซึ่งมีร้านหมูปิ้งขายข้างๆ อีก 3 ร้าน ขายไม้ละ 20 บาท ร้านเราไม้เล็กกว่า อาจตั้งราคาไม้ละ 15 บาท เป็นต้น

3. ตั้งราคาสินค้าจากลูกค้า

การตั้งราคาสินค้า ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของลูกค้าว่า ลูกค้าจะเต็มใจซื้อสินค้าและบริการของเราในราคาเท่าไร? แน่นอนว่าอาจเข้าใจยากกว่าวิธีอื่นๆ แต่หากเข้าใจว่าสินค้าและบริการของธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไรก็จะช่วยทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างแน่นอน

ซึ่ง การตั้งราคา แบบที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ใช่วิธีตายตัว หรือ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเลือกเพียงวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น แต่สามารถนำทั้ง 3 วิธีนี้มาปรับให้เข้ากับธุรกิจ จนได้เทคนิคเฉพาะของผู้ประกอบการนั้นๆ ก็ได้เช่นกัน