รู้หรือไม่ 8 ปัจจัย อะไรบ้าง ที่มีผลต่อ การส่งออก ในปีหน้า ของ ผู้ส่งออกไทย

Industrial port and container yard

รู้หรือไม่ 8 ปัจจัย อะไรบ้าง ที่มีผลต่อ การส่งออก ในปีหน้า ของ ผู้ส่งออกไทย

การส่งออกของไทย ยังคงเติบโตท่ามกลางสภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ประเทศคู่ค้าของไทย มีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ ยังมีการคาดการณ์ส่งออก ปี 2565 ขยายตัว 3-4% ขณะที่การส่งออกในปีนี้โตกว่า 16% และคาดการณ์ว่า 8 ปัจจัยที่จะส่งผลต่อการส่งออกในปีหน้า มีดังนี้

1. เศรษฐกิจคู่ค้าสำคัญย้อนหลังไป 5 ปี

2. อัตราแลกเปลี่ยน

3. ราคาน้ำมันดิบดูไบ

4. ราคาสินค้าเกษตร

5. ราคาวัตถุดิบโลกเฉลี่ย

6. สถานการณ์โควิด-19

7. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการขนส่งโลจิสติกส์

8. การประเมินโดยทูตพาณิชย์ของกระทรวงพาณิชย์ทั่วโลก

ส่วนปัจจัยที่สนับสนุนการส่งออกในปีหน้าให้มีอัตราขยาย ได้แก่ การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งมี OECD คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวบวก 4.5%

Industrial port and container yard

รวมไปถึงการนำเข้าของประเทศคู่ค้า ในปีหน้าคาดว่ายังขยายตัวดี ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น หรือสหภาพยุโรป ซึ่งก็จะช่วยเสริมในเรื่องการส่งออก-นำเข้ามาก โอกาสเราส่งออกไปก็จะมากขึ้นด้วย

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยค่าเงินบาท ซึ่งคาดว่าปีหน้าก็ยังจะเอื้อต่อการส่งออก อยู่ที่ประมาณ 32-33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และจะมีการผลิตตู้คอนเทนเนอร์ป้อนตลาดโลกที่มากขึ้น อีกทั้งการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล (e-Digital) จะช่วยเรื่องการส่งออกสินค้าด้าน IT ของไทย

ไม่เพียงเท่านี้ แผนจัดการแก้ปัญหาโควิดที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในภาพรวมของโลก และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) 15 ประเทศที่จะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ดังนั้น ผู้ส่งออกไทยควรเตรียมตัวให้พร้อม สู่การรุกตลาดต่างประเทศ เพื่อต่อยอดในการดำเนินธุรกิจต่อไป