How to ปรับตัว ยุคของแพงมหาโหด! ผู้ประกอบการต้องทำอย่างไร ให้อยู่รอดได้?

How to ปรับตัว ยุคของแพงมหาโหด! ผู้ประกอบการต้องทำอย่างไร ให้สามารถอยู่รอดต่อไปได้? by CEO นพกฤษฏิ์

เมื่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่มีวี่แววว่าสิ้นสุด ไหนจะเรื่องเศรษฐกิจ ที่ธุรกิจต่างๆ ได้รับผลกระทบจากการขึ้นราคาของ วัตถุดิบต่างๆ ซึ่ง การขึ้นราคาสินค้าอุปโภค/บริโภค ก็ถือเป็นการเอาตัวรอดทางหนึ่ง ในแง่ของผู้ที่ทำธุรกิจ

นั่นจึงกลายมาเป็นการผลักภาระให้กับ ผู้บริโภค ซึ่งก็มีผลเสียคือ ผู้บริโภคอาจลดกำลังซื้อลง หรือ หันไปซื้อเจ้าที่ราคาถูกกว่า และถ้าเป็นเช่นนั้น ผู้ประกอบการจะทำอย่างไร ให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ ในยุคที่ข้าวของแพงไม่เกรงใจใครแบบนี้ล่ะ?

คุณนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) ได้แนะนำวิธีการปรับตัว เพื่อให้ผู้ประกอบการ สามารถอยู่รอดต่อไปได้ในสภาวะข้าวของแพงมหาโหด ดังนี้

คุณนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)

1. การวางแผน : ต้องคิดถึงเป้าหมายและสิ่งจำเป็นที่ต้องลงทุนและต้องทำ สิ่งไหนประหยัดได้ ต้องประหยัด หากสิ่งไหนจำเป็นต้องลงทุนก็ให้ลงทุน เพื่อให้แผนงานมีประสิทธิผล

2. การพัฒนาคน : พัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้มากกว่าเดิม จะช่วยประหยัดต้นทุนในการทำธุรกิจไปได้อีกทางหนึ่ง

3. การเก็บข้อมูล : จำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลให้มีความละเอียดรอบคอบมากขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจมีความสูญเสียหรือของเหลือน้อยที่สุด

4. ความจริงใจต่อลูกค้า : ในท้ายที่สุด หากมีความจำเป็นที่ต้องปรับเพิ่มราคา ให้สื่อสารกับผู้บริโภคด้วยความจริงใจ ว่าองค์กรมีการปรับตัวและรับมืออย่างไรบ้างในภาวะเช่นนี้ จนท้ายที่สุดแล้วเหตุใดจึงต้องปรับราคาเพิ่ม และให้การันตีว่า ลูกค้าจะยังคงได้สินค้า/คุณภาพแบบเดิม เมื่อสื่อสารอย่างจริงใจ จะมีลูกค้าบางส่วนที่เข้าใจและยินดีที่จะสนับสนุน เพื่อรักษาให้แบรนด์หรือองค์กรธุรกิจนั้นๆ ยังคงอยู่ตลอดไป

ดูคลิปเพิ่มเติม คลิก