เปิด 3 พฤติกรรม ที่จะเปลี่ยนเจ้าของกิจการ ให้เป็นผู้ประกอบการระดับสูง

เปิด 3 พฤติกรรม ที่จะเปลี่ยนเจ้าของกิจการ ให้เป็นผู้ประกอบการระดับสูง
เปิด 3 พฤติกรรม ที่จะเปลี่ยนเจ้าของกิจการ ให้เป็นผู้ประกอบการระดับสูง

เปิด 3 พฤติกรรม ที่จะเปลี่ยนเจ้าของกิจการ ให้เป็นผู้ประกอบการระดับสูง

เจ้าของธุรกิจ เปรียบเหมือนเสาหลักของครอบครัวที่ทำหน้าที่ดูแลเสาหลายๆ ต้น ที่ต้องการเอาใจใส่ ให้อยู่ได้อย่างมีความสุข ซึ่งถือเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในการบริหารจัดการธุรกิจ จะเห็นว่าตำแหน่งนี้จะต้องมีความรับผิดชอบที่สูง มีความรอบรู้ และความสามารถหลากหลายด้าน
เพจ CEO Noppakrit ได้วิเคราะห์คนที่ประสบความสำเร็จที่เป็นทั้งผู้บริหาร นักธุรกิจ หรือผู้ประกอบการ มักมีพฤติกรรมที่คล้ายๆ กัน นั่นแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมง่ายๆ ที่ทำได้ยากเหล่านั้น สามารถตั้งใจฝึกฝนทำได้กันทุกคน แต่จะต่างกันตรงที่จะทำหรือไม่แค่นั้น บางทีการเปลี่ยนพฤติกรรมก็สามารถสร้างโอกาสที่เป็นความได้เปรียบให้กับตนเองและธุรกิจของตนเองได้เช่นกัน
1. ตัดสินใจเร็ว
จะเห็นว่าเหล่านักธุรกิจระดับสูงที่เป็นเจ้าของบริษัทหรือธุรกิจ ให้ความสำคัญกับการตัดสินใจเร็วมาก และการตัดสินใจเร็วนั้น ต้องเป็นที่เด็ดขาดด้วย เพราะถ้าใครตัดสินใจช้าไป ก็อาจจะทำให้คู่แข่งธุรกิจชิงความได้เปรียบไปได้ และธุรกิจก็จะเสียลูกค้าหรือโอกาสดีๆ ไปได้เลยทีเดียว
2. โน้มน้าวคนอื่นได้
การทำธุรกิจคือการพยายามทำให้ผู้คนต่างยอมรับ ทั้งในตัวสินค้า บริการ หรือชื่อเสียงก็ตาม ดังนั้น การโน้มน้าวให้คนอื่นเชื่อใจและยอมรับในสิ่งต่างๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญในการแสดงถึงวิสัยทัศน์ของธุรกิจตนเองได้
3. ปรับตัวอยู่เสมอ
จะเห็นว่าความสามารถในการรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน คำท้าทาย หรือการเปลี่ยนแปลงได้นั้น คือต้องเป็นคนที่ไม่อยู่กับที่ และเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา