เปิด 5 ทักษะสำคัญ ทำให้เป็นผู้ประกอบการที่ ประสบความสำเร็จ!

เปิด 5 ทักษะสำคัญ ที่ทำให้เป็นผู้ประกอบการ ประสบความสำเร็จ!
เปิด 5 ทักษะสำคัญ ที่ทำให้เป็นผู้ประกอบการ ประสบความสำเร็จ!

เปิด 5 ทักษะสำคัญ ทำให้เป็นผู้ประกอบการที่ ประสบความสำเร็จ! 

คุณนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร หนึ่งในผู้ก่อตั้ง บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM ผู้ดำเนินธุรกิจแบบ MLM หรือ ธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภค ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในลักษณะเครือข่ายขายตรง

ได้โพสต์คลิปให้ความรู้ผ่าน เพจ CEO Noppakrit เกี่ยวกับทักษะของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ดังนี้

1. เป็นคนเห็นภาพธุรกิจชัดเจน : ไม่ใช่นึกจะทำธุรกิจก็ทำขึ้นมาเลย ต้องมองให้ออกก่อนว่า จะทำอะไร กลุ่มลูกค้าคือใคร ลูกค้าจะได้ประโยชน์อะไรจากสินค้าของเรา มีรายได้ กำไรเท่าไหร่ ต้องแบ่งปันผลประโยชน์กับใครบ้าง ต้องมีพนักงานกี่คนที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง

2. ผู้ประกอบการต้องใช้ทั้ง สมอง หัวใจ และร่างกาย ในการทำธุรกิจ : คือ การใช้สมองในการทำความเข้าใจกับธุรกิจ อาทิ แผนงาน วิธีการต่างๆ การบริหาร, ใช้หัวใจในการทำธุรกิจ เสมือนธุรกิจนั้นคือลูกของตน ต้องฟูมฟักธุรกิจด้วยหัวใจ ใส่ใจดูแลบ่มเพาะให้เติบโต และการใช้ร่างกายในการลงมือทำ ไม่ใช่สั่งอย่างเดียว

3. มีความคิดทึ่ส่งเสริมธุรกิจ : คือการเชื่อว่าธุรกิจนั้นเป็นไปได้ มองให้เป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค เมื่อเราเชื่อว่าทำได้ ความเชื่อจะสั่งพฤติกรรมให้ทำสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่เชื่อว่าทำได้นั่นเอง

4. มีวิชาความรู้มากพอ : ผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องทำเรื่องเทคนิคให้เก่ง แต่ความเข้าใจในการทำธุรกิจนั้นต้องมี รู้จักวางแผนต่างๆ เลือกเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจตัวเอง เป็นต้น

5. การฟื้นฟูพลังได้เร็ว : ถือเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ผู้ประกอบการควรมี เพราะถ้าทำไม่ได้ก็จะไม่มีแรงทำอย่างอื่น จากนั้นคิดถึงความเป็นไปได้ที่จะไปต่อ ก็จะทำให้ฟื้นฟูได้เร็ว