เปิดเทคนิค ออกแบบเครื่องหมายการค้าอย่างไร ให้ลูกค้าจดจำได้ง่าย

เปิดเทคนิค ออกแบบเครื่องหมายการค้าอย่างไร ให้ลูกค้าจดจำได้ง่าย

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และการแข่งขันในตลาดนั้นมีสูง หากเครื่องหมายการค้าหรือตัวผลิตภัณฑ์เป็นที่ง่ายต่อการจดจำของผู้บริโภคได้ ผลิตภัณฑ์ของเราก็จะเข้าไปอยู่ในกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคได้ง่ายเช่นเดียวกัน ซึ่งควรออกแบบ ดังนี้

 1. แบรนด์ หรือตราสินค้า ต้องแตกต่างเพื่อการเติบโต มีความง่ายในการสื่อสาร
 2. ผลิตภัณฑ์ดี ตอบโจทย์และเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค
 3. บรรจุภัณฑ์เด่น จะกระตุ้นให้เกิดความสนใจ
 4. เป็นเอกลักษณ์ ทำอย่างไรให้จำง่าย
 5. เกิดการจดจำ ซื้อซ้ำ หรือบอกต่อ

เมื่อได้เครื่องหมายการค้าที่สื่อถึงตัวตนของแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์แล้ว ก็เข้าสู่ ขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามกระบวนการ 8 ขั้น ดังต่อไปนี้

 1. ตรวจค้นได้ด้วยตนเอง
 2. ยื่นคำขอพร้อมชำระค่าธรรมเนียม
 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้น
 4. นายทะเบียนตรวจสอบเครื่องหมายการค้า
 5. การประกาศโฆษณา
 6. การคัดค้าน
 7. สามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ ถ้าไม่มีการคัดค้านเกิดขึ้น
 8. กรมทรัพย์สินทางปัญญารับจดทะเบียน

ในการยื่นจดเครื่องหมายการค้า เมื่อสิ้นสุดกระบวนการผ่านการพิจารณาแล้ว กฎหมายจะคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ผู้ยื่นจดทะเบียน 10 ปี ทำให้ไม่มีใครลอกเลียนแบบหรือสวมรอยได้ ตรงนี้สำคัญ อย่าลืมว่าเครื่องหมายการค้ามีวันหมดอายุ ดังนั้นต้องต่ออายุทุกๆ 10 ปี ด้วย

ขอบคุณที่มา เว็บไซต์ ธนาคารกรุงเทพ