โควิด ตัวเร่ง ธุรกิจสุขภาพ บูม DITP ชี้ อย่าลืมยึดหลัก 5S

โควิด ตัวเร่ง ธุรกิจสุขภาพ บูม DITP ชี้ อย่าลืมยึดหลัก 5S

เว็บไซต์ ธนาคารกรุงเทพ เผยว่า คุณสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) กล่าวถึงพฤติกรรมผู้บริโภคหลังโควิด-19 ว่า จากการศึกษาข้อมูลการค้าทั่วโลก อาจจะสรุปได้ว่า ผู้บริโภคทั่วโลกใช้ชีวิตอยู่บนฐานของความกลัว ทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ วิกฤตการณ์นี้ ถือเป็นโอกาสทองของธุรกิจสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพ อย่างหนึ่งเช่นกัน

คุณสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP)

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ แนะว่า ผู้ที่ต้องการทำตลาดสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพ ควรคำนึงถึงหลัก 5S ประกอบด้วย

  1. Safety (ความปลอดภัย)
  2. Security (ความมั่นใจ)
  3. Sending (การจัดส่งสินค้า)
  4. System (การพัฒนาด้วยฐานดิจิทัล และออนไลน์)
  5. Story (มีความสนุกด้วยการใส่เรื่องราว ความคิดสร้างสรรค์)