ไอเดียเก๋! นักศึกษาหัวใส หยิบ ใบหูกวาง-ใบสัก มาย้อมผ้าเพิ่มมูลค่า

ไอเดียเก๋! นักศึกษาหัวใส หยิบ ใบหูกวาง-ใบสัก มาย้อมผ้าเพิ่มมูลค่า

ดร.นวัตกร  อุมาศิลป์ พร้อมด้วยอาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย บูรณาการกับรายวิชาภูมิปัญญาไทยเพื่อการออกแบบแฟชั่น และรายวิชาแนวคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสร้างจิตสำนึกอย่างมีคุณค่า เพื่อสร้างมูลค่าของที่มีอยู่ ด้วยการย้อมผ้าด้วยใบหูกวาง และใบสัก ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายภายใน มทร.ศรีวิชัย และยังเก็บเศษไม้แห้งที่ร่วงหล่นตามพื้นมาเป็นฟืนแทนการใช้แก๊ส

สำหรับกรรมวิธีในการย้อมผ้านั้น เริ่มด้วยการตั้งน้ำให้เดือด นำใบ หูกวางสด และ ใบสักสด มาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆ ลงต้มเป็นเวลา 1 ชม. หรือสังเกตสีของน้ำ จากนั้นนำน้ำสีมากรอง แล้วต้มต่อพอร้อนมีควันไม่ถึงกับเดือด ใส่เกลือแกง นำผ้าที่มัดเตรียมไว้ลงย้อมในน้ำสีนานประมาณ 1 ชม. หมั่นพลิกผ้าให้ถูกน้ำย้อมสม่ำเสมอกันทุกๆ 10 นาที นำผ้าที่ได้ลงไปย้อมกับสารช่วยติดสี และล้างน้ำให้สะอาด แล้วนำไปตาก ก็จะได้ผ้ามัดย้อมสีสวยจากใบหูกวาง และใบสักสีจากธรรมชาติ สามารถนำไปตัดเย็บได้รูปแบบที่ต้องการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย คือแฟชั่นหนึ่งเดียวในภาคใต้ ครบครัน เรื่องการออกแบบแฟชั่น มุ่งสร้างสรรค์ผลงานจากทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และพัฒนารับใช้สังคมสรรค์สร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.นวัตกร  อุมาศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย โทรศัพท์ (099) 989-1942

เผยแพร่ครั้งแรก วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2563