ก้าวแรกของการเป็น ผู้ค้าออนไลน์ ของวิสาหกิจชุมชน ต้องรู้อะไรบ้างนะ?

ก้าวแรกของการเป็น ผู้ค้าออนไลน์ ของวิสาหกิจชุมชน ต้องรู้อะไรบ้างนะ?

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ช่องทางการตลาดบนโลกโซเชียลมีเดีย เป็นช่องทางที่ง่ายที่สุด สำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ ทั้งแบบวิสาหกิจ และ ชุมชน การขายสินค้าผ่านทางเฟซบุ๊ก เป็นจุดเริ่มต้นที่เหล่าผู้ประกอบการจะก้าวเข้าสู่ตลาดการค้าที่กว้างขวางบนโลกออนไลน์ที่ไร้พรมแดน

แต่สิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการควรรู้และตระหนักถึง คือ การทำความเข้าใจก่อนโพสต์ขายสินค้าผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ โดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจในเรื่องสำคัญหลักๆ 5 ข้อดังต่อไปนี้ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ขายในหลากหลายมิติ

1. แนวโน้มการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค : ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอยู่แทบจะตลอดเวลา เพราะกลุ่มคนเหล่านี้ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี การสื่อสารต่างๆ ได้มากขึ้น จึงนับเป็นโอกาสที่เจ้าของผลิตภัณฑ์จะสามารถใช้ช่องทางนี้ เชื่อมโยงแบรนด์ของตน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านรสนิยมและวิถีชีวิตที่สะท้อนถึงตัวตนของผู้บริโภคที่แตกต่างกันได้

ซึ่งกลยุทธ์การทำการตลาด ในยุคไทยแลนด์ 4.0 นั้น สินค้าจะต้องมุ่งทำการตลาดแบบเจาะลึกเฉพาะรายบุคคล หรือเฉพาะกลุ่มให้มากขึ้น โดยนำเสนอและสามารถตอบสนองกับสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการอย่างตรงใจ ต้องมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อทำความรู้จักกับตัวตนของผู้บริโภคให้มากขึ้น และสามารถให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มากกว่าโฆษณา

2. ส่วนประสมทางการตลาด สำหรับการขายสินค้าออนไลน์ : องค์ประกอบของส่วนประสมการตลาด ประกอบไปด้วย ข้อมูลรายละเอียดและราคาของสินค้า ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการขาย และการสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าหรือเครือข่ายพันธมิตรการค้า

3. รูปแบบการชำระเงิน การโอนเงิน สำหรับการขายสินค้าออนไลน์ : ปัจจุบันเป็นยุคของสังคมไร้เงินสด ดังนั้น การใช้แอพธนาคารบนมือถือ จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินได้ทุกที่ ทุกเวลา และตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคยุค 4.0 อย่างแท้จริง

4. ทางเลือกบริการส่งสินค้า ที่ซื้อ-ขายทางออนไลน์ : การซื้อ-ขายบนออนไลน์ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย มีทางเลือกในการส่งสินค้าที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับข้อตกลงร่วมกันว่าจะส่งอย่างไร ทั้งนี้ทั้งสองฝ่าย ควรศึกษาเปรียบเทียบค่าบริการในการขนส่งจากหลายช่องทาง ในเหมาะสมกับสินค้า ก่อนเลือกใช้บริการ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาหลักๆ คือเรื่องของ น้ำหนัก ขนาด และพื้นที่ในการจัดส่ง เป็นต้น

5. กฎหมายภาษี ที่ผู้ขายสินค้าออนไลน์ควรรู้ : การเสียภาษีสำหรับการขายสินค้าออนไลน์ ถือเป็นเรื่องที่ผู้ขายหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องศึกษาเพื่อเรียนรู้ให้เข้าใจ เพื่อประโยชน์ต่อการนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง จะได้ไม่กลายเป็นอุปสรรคตามมาทีหลัง

หากผู้ประกอบการยังไม่ทราบว่า ตนเข้าเกณฑ์ที่ต้องถูกตรวจสอบหรือเสียภาษีหรือไม่ คุณสมบัติเบื้องต้นมีอยู่ 3 ประการ ได้แก่

  1. ท่านมีเกณฑ์ฝากเงิน 8 ครั้งต่อวัน หรือมากกว่า 3 พันครั้งต่อปี
  2. ท่านมีการฝากเงินหรือโอนเงินมากกว่า 400 ครั้งต่อปี
  3. ท่านมียอดเงินหมุนเวียน ตั้งแต่ 2 ล้านบาทต่อปี

แต่ก็มีข้อระวังว่า หากท่านมีรายได้เกิน 1.8 ล้านต่อปี ก็ต้องเสียภาษีด้วยโดยทำได้ง่ายๆ จาก www.smeknowledgecenter.com