บสย. ควงออมสิน หนุนเงินทุนรายย่อยทั่วประเทศ

สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน ผมมิสเตอร์ บสย. มาพบผู้อ่านอีกครั้งในฉบับนี้ ซึ่งอยู่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 แน่นอนว่ายังคงมีการช่วยเหลือจากภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการอย่างไม่ขาดสาย โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่ขาดหลักประกัน

หนึ่งในมาตรการสำคัญที่ยังคงขับเคลื่อนอยู่อย่างแข็งขันคือ การค้ำประกันสินเชื่อโดย บสย. ในวงเงินสูงสุด 2 แสนบาท ร่วมกับ 4 ธนาคาร คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทิสโก้ ซึ่งถึงขณะนี้ บสย.ยังคงมีวงเงินค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการได้อีกจำนวนมาก จากวงเงินรวมที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลทั้งสิ้น 13,500 ล้านบาท

สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นตลอดช่วง 2 เดือนสุดท้ายนี้ จะเห็น บสย. ผนึกธนาคารออมสิน ระดมทีมงานลงพื้นที่ตลาดนัด ตลาดสด ในพื้นที่ที่มีความต้องการสินเชื่อทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์สินเชื่อ “ประชาชนสุขใจ” และโครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อยระยะที่ 2 ของ บสย. ซึ่งต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 จากปีที่แล้วสามารถค้ำประกันผู้ประกอบการไปแล้วในวงเงิน 5,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันความต้องการสินเชื่อของกลุ่มนี้ยังคงมีต่อเนื่อง

ที่ผ่านมา เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยขับเคลื่อนได้อย่างเต็มที่ มีการประชุมหารือ ระหว่างผู้บริหารออมสิน และ บสย. ในแต่ละเขต ภาค จังหวัด เพื่อประสานความร่วมมือ ร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามในประเด็นข้อสงสัยต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคในการใช้บริการ สร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการร่วมกัน

สิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่ง และทำให้ผมเชื่อมั่นว่าในช่วง 2 เดือนสุดท้าย ตลอดถึงปี 2560 จะมีการขับเคลื่อนเรื่องสินเชื่อรายย่อยอย่างเต็มที่แน่นอนครับ

ตลอด 9 เดือนที่ผ่านมา ภาพรวมการค้ำประกันของ บสย. มียอดอนุมัติค้ำประกัน 73,800 ล้านบาท สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ 33,729 ราย ก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบ 93,037 ล้านบาท และมีจำนวนการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น 44,638 ราย หากคิดเฉพาะผู้ประกอบการรายใหม่ ตลอด 9 เดือนที่ผ่านมา บสย. สามารถค้ำประกันสินเชื่อให้กับลูกค้ารายใหม่เกือบ 25,000 ราย คิดเป็นวงเงินอนุมัติ 38,713 ล้านบาท

เฉพาะการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับ โดยตลอด 9 เดือนสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยออกหนังสือค้ำประกันสินเชื่อไปแล้วรวม 12,575 ฉบับ และเชื่อว่าตลอดไตรมาสสุดท้ายนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณครับ

วันนี้ผู้ประกอบการรายย่อย ถือเป็นกลุ่มฐานรากที่รัฐบาลมุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือ โดย บสย. เป็นกลไกลหนึ่ง ในการช่วยผู้ประกอบการให้สามารถขอสินเชื่อโดยไม่จำเป็นต้องมีหลักประกัน แต่ใช้ บสย. ค้ำประกันฯ ซึ่งทำให้สถาบันการเงินเกิดความเชื่อมั่นและกล้าที่จะปล่อยสินเชื่อมากขึ้น

นอกจากธนาคารออมสินแล้ว อีก 3 ธนาคาร คือ ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ธนาคารทิสโก้ และธนาคารกรุงเทพ ก็ยังคงเดินหน้าปล่อยสินเชื่อรายย่อยอย่างเข้มข้น ซึ่งทำให้ผมมั่นใจว่า จากมาตรการต่างๆ ของรัฐที่มีอยู่ จะช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบรายย่อย รายจิ๋ว ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 ได้อย่างแน่นอนครับ