พาณิชย์ – DITP เปิดรับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจบริหารการจัดงานไทย เข้าร่วมโครงการ Online Business Matching ประเทศเกาหลีใต้

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากนโยบายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณ์วิศิษฏ์) ที่ได้สั่งการ   ให้สนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทยในการออกสู่ตลาดต่างประเทศนั้น กรมฯ จึงได้ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล ดำเนินโครงการเจรจาการค้ากลุ่มธุรกิจบริหารการจัดงาน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในรูปแบบออนไลน์ (ประเทศเกาหลีใต้) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจบริหารการจัดงานไทยสามารถขยายธุรกิจบริหารการจัดงานสู่ตลาดเกาหลีใต้ รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจกับผู้ประกอบการท้องถิ่น ตลอดจนประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ธุรกิจบริหารจัดงานไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในประเทศเกาหลีใต้

โครงการดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมเจรจาการค้าในรูปแบบออนไลน์ (Online Business Matching : OBM)  โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2565 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ผู้ประกอบการธุรกิจบริหารการจัดงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://shorturl.asia/TKLzG หรือสแกน QR Code 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ 3 สำนักพัฒนา และส่งเสริมธุรกิจบริการ โทร. 0 2507 8396 อีเมล [email protected]