ปรับโฉมใหม่แล้ว ‘พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน’ ชูคอนเซ็ปต์ ‘สร้างแรงบันดาลใจสู่การลงทุนเพื่อความยั่งยืน’

หลังเปิดตัว ‘พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน’ หรือ ‘INVESTORY’ เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2559 เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน (Inspire to Invest) ในรูปแบบ Interactive Self-Discovery Museum รวมถึงอธิบายกลไกการทำงานของตลาดทุนไทย และพัฒนาการของตลาดหลักทรัพย์ฯ

เมื่อโลกแห่งการลงทุนเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีและเทรนด์ความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ทั้งส่วนของนิทรรศการถาวร และนิทรรศการชุดพิเศษ ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ พร้อมปรับปรุงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับพัฒนาการของตลาดทุนให้ทันสมัยและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘สร้างแรงบันดาลใจสู่การลงทุนเพื่อความยั่งยืน’ (Inspire to Invest for Sustainability) 

5 ไฮไลต์ มอบประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนได้เปิดให้บริการโดยมีการปรับโฉม และมอบประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้ พัฒนาและสร้างสรรค์โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้ผู้มาเยี่ยมชม ผ่าน 5 ไฮไลต์ ดังนี้

New Content พัฒนาการของตลาดหลักทรัพย์ฯ แห่งทศวรรษที่ 5 (2559-2563) ‘ร่วมกันสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน Growing Together’ รู้จักกับ ‘หุ้นยั่งยืน’ การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ

New Characters เรียนรู้ผ่าน SET Heroes ทั้ง 4 และอีก 2 New Heroes ‘Power G’ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในหุ้นยั่งยืน และศัตรูร้ายทางการเงินตัวใหม่อย่าง ‘Money Monsters’

New Look การออกแบบพิพิธภัณฑ์ในแนว Pop Futuristic สีสันสดใสสไตล์ Pop Art แบบ Comic ผสมผสานกับวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืน วางเส้นสาย Paradox ตามเอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ มาเป็นองค์ประกอบหลัก

New Learning Technology มอบประสบการณ์ใหม่ด้วยสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยี ทั้ง Hands-on เกมการลงทุนรูปแบบทันสมัยนำเสนอพร้อมแสง สี เสียง สร้างความมีชีวิตชีวา

New Extra Exhibition นิทรรศการชุดพิเศษ ‘นครหุ้นยั่งยืน’ (INVESTOPIA) ย้ำถึงความสำคัญของนักลงทุนยุคใหม่ที่มีบทบาทช่วยธุรกิจดำเนินกิจการอย่างใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ‘ESG’ พร้อมกับทดลองลงทุนในหุ้นยั่งยืนผ่าน Settrade Streaming 

4 โซนย่อย เรื่องราวความยั่งยืน

ส่วนหนึ่งของนิทรรศการชุดพิเศษ ‘นครหุ้นยั่งยืน’ นำเสนอเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับความยั่งยืน ด้วยคอนเทนต์พร้อมการนำวัสดุจากธรรมชาติอย่างไม้ไผ่ เชือก ฯลฯ มาออกแบบ โดยแบ่งเป็น 4 โซนย่อย

ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (Invisible Risks) ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน หรือ ESG Risks หากองค์กรดำเนินธุรกิจโดยไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล นอกจากธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงแล้ว ผู้ลงทุนเองก็อาจเผชิญกับมูลค่ากิจการที่ลดลง

กลไกธุรกิจยั่งยืน (ESG Business Exploring) ธุรกิจสามารถลด ESG Risks ได้ โดยการลดผลกระทบเชิงลบหรือสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ส่งผลดีให้แก่ธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลไกธุรกิจทุกขั้นตอน

พลังของผู้ลงทุนที่มีความรับผิดชอบ (Power of Responsible Investors) ผู้ลงทุนยุคใหม่ต้องรู้ว่า สามารถสนับสนุนให้ลด ESG Risks เพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวแก่ผู้ลงทุน

พิชิตการลงทุนเพื่อโลกที่ยั่งยืน (World of Sustainable Investment) รู้จัก ‘หุ้นยั่งยืน’ หรือธุรกิจที่มีการดำเนินกิจการโดยใส่ใจด้าน ESG ซึ่งมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ที่สำคัญคือ มีส่วนร่วมในการสร้างโลกที่ยั่งยืนไปพร้อมๆ กับการตัดสินใจลงทุน

‘พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน’ INVESTORY โฉมใหม่ เปิดแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป โดยเปิดให้บริการระหว่างวันอังคาร-วันอาทิตย์ ตั้งอยู่ชั้นใต้ดิน อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ถนนรัชดาภิเษก เดินทางสะดวกด้วย MRT ลงสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทางออก 3 สำรองรอบการเข้าชมล่วงหน้าได้ที่ [email protected] หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2009-9000 ต่อ 3566