พช. ชวนคนไทยปลูกผักสวนครัว  ในช่วง WORK FROM HOME

     นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การปลูกพืชผักสวนครัว โดยมุ่งเน้นให้ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร มีการปลูกพืชผักสวนครัวอย่างน้อย 10 ชนิด เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน จากการซื้อพืชผักสวนครัวมาบริโภคในระดับครัวเรือน หากคิดมูลค่าเพียง 50 บาท/วัน 12 ล้านครัวเรือน สามารถประหยัดเงินได้มากกว่า 2 แสนล้านบาท/ปี ทุกหมู่บ้านเป็นศูนย์แบ่งปัน มีการรณรงค์สร้างคลังอาหารชุมชนโดยใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ เกิดถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ 288,883 แห่ง ปลูกผักร่วมกันในที่สาธารณประโยชน์ 281,597 แห่ง ปลูกผักสวนครัวจากศาสนสถานสู่ชุมชน 198,127 แห่ง เกิดการแลกเปลี่ยนผลผลิตและแบ่งปันในชุมชน 512,332 ครั้ง แลกเปลี่ยนผลิตและเกิดการแบ่งปันระหว่างชุมชน 335,334 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564) ซึ่งทำให้ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย ได้

     จากความสำเร็จของกรมการพัฒนาชุมชนที่ได้ช่วยเหลือและผลักดันให้ประชาชนหันมาปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สามารถช่วยให้ประชาชนในชุมชนจากหลายพื้นที่เกิดการพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน เป็นชุมชนที่มีความเข้มเเข็งอย่างยั่งยืน

     ทาง กรมการพัฒนาชุมชน จึงขอนำเสนอการปลูกผักสวนครัว ง่ายๆ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถปลูกผักกินเองได้ และหากต้องการแบ่งปันความรู้เรื่องการปลูกผักสามารถติดตามได้ที่ เพจ Facebook ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช.

Keep soil alive, protect soil biodiversity
รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน