“เครื่องอบแห้งสมุนไพรอัตโนมัติ” ผลงานเด็กราชมงคลล้านนา ฝนตก แดดไม่ออก ไม่มีปัญหา

ในยุคที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับสุขภาพ และหันมาพึ่งวิถีจากธรรมชาติ ยาสมุนไพรที่มีผลกระทบต่อร่างกายที่น้อยกว่ายาจากกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมี

ส่งผลให้สมุนไพรอบแห้ง คุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย กลายเป็นสิ่งที่ต้องการของตลาด และมีการทำธุรกิจกันอย่างแพร่หลาย

แต่ด้วยข้อจำกัดทางด้านต้นทุน โดยเฉพาะ เครื่องอบแห้งสมุนไพรระบบปิด ที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีราคาสูง ชาวบ้านส่วนใหญ่ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยจึงไม่สามารถซื้อมาใช้งานได้ จึงต้องใช้การตากแดดซึ่งเสี่ยงต่อความเสียหายของสมุนไพรที่นำมาตากแห้ง

herb-pure-dry-2_resize

จากปัญหาดังกล่าว ทำให้ นายอภิรัฐ  สิริวงศ์เครือ, นายเอกราช  มะโนหาญ และ นายณัฏฐนารินท์  พรหมรินทร์ 3 หนุ่มนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ คิดสร้าง เครื่องอบแห้งสมุนไพรแบบควบแน่นไอน้ำอัตโนมัติ ที่สามารถอบสมุนไพรได้อย่างมีคุณภาพ ในราคาที่ชาวบ้าน หรือผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเป็นเจ้าของได้ โดยมีอาจารย์ผดุงศักดิ์  วงศ์แก้วเขียว คอยให้คำปรึกษา

ก่อนนำเสนอแนวคิดดังกล่าว เข้าร่วมโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” ที่ดำเนินโครงการโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

herb-pure-dry-4_resize_1

โดยหนึ่งในทีมงานฯ เปิดเผยว่า เครื่องอบแห้งสมุนไพรอัตโนมัติ (Herb Pure Dry) ที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ ใช้วิธีการควบแน่นแบบง่าย และควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่สามารถทำการอบได้ 2 วิธี ได้แก่ การตั้งค่าเวลาการอบ และการตั้งค่าน้ำหนักของวัตถุดิบ (สมุนไพร) โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ จึงสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับงานหรือตัวสมุนไพรแต่ละชนิดได้

โดยข้อดีของเครื่องนี้ คือ สามารถอบสมุนไพรได้โดยระยะเวลาที่สั้นกว่าการตากแดดมาก และสีของสมุนไพรที่ได้มีสีสันไม่ต่างจากเดิมเมื่อเทียบจากการตากแดดที่มักพบว่าสีซีดจนเห็นได้ชัด ซึ่งส่งผลต่อราคาของสมุนไพรอบแห้งด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ด้วยขนาดที่กะทัดรัดทำให้ผู้ประกอบการรายย่อย หรือชาวบ้านสามารถนำเครื่องอบไปติดตั้งบริเวณใดก็ได้ โดยไม่ต้องกลัวเรื่องกลิ่นรบกวน

และถึงแม้ว่าเครื่องอบแห้งสมุนไพรอัตโนมัติ ที่น้องๆ ประดิษฐ์ขึ้นจะทำให้ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพนี้สามารถซื้อมาใช้งานได้ในราคาที่ถูกลง มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว และไม่ต้องพึ่งพาแต่สภาพแวดล้อมที่กำหนดเองไม่ได้

herb-pure-dry-3_resize

แต่ทั้ง 3 หนุ่มยังคงจะเดินหน้าพัฒนาศักยภาพของเครื่องให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการทดลองใช้ในพื้นที่จริงให้มากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายให้ชุมชนที่พวกเขาอยู่อาศัยได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีที่ดีในราคาที่ต่ำที่สุด เพื่อเกิดการรวมตัวของชาวบ้านผลักดันผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งนั่นหมายถึงการที่ชาวบ้านจะมีรายได้เสริมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม

สำหรับสถานะสิ่งประดิษฐ์ เครื่องอบแห้งสมุนไพรอัตโนมัติ นี้ อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ประกอบการรายใด สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารสังคม มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร.02-270-1650